Kennisdelingssessie Monitoring en evaluatie Wet VATmbo

Delen van kennis en concept-resultaten uit de tweede tussenrapportage 2020-2021 en het uitwisselen van ervaringen

Kennisdelingssessie vatmbo

20 januari 2022 14:00 - 17:00

Online

Ben jij als onderwijsprofessional benieuwd of de doelstellingen van de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ worden behaald? Wil je weten hoe onderzoekers het bindend studieadvies (BSA) monitoren? En wil je jouw eigen ervaringen delen met anderen? KBA Nijmegen, de Vrije Universiteit en ECBO organiseren een online kennisdelingssessie waarin onderzoekers de resultaten presenteren uit de tweede meting van de ‘Evaluatie en monitoring Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’. Deze meting richtte zich op het studiejaar 2020-2021. Samen bespreek je de opvallendste uitkomsten en wissel je ervaringen uit.

In de kennisdelingssessie komen aan de orde:

 • Aanmeldingen en inschrijvingen: over de vroegtijdige aanmelddatum, het aantal aanmeldingen per student, de verhouding tussen aanmeldingen en inschrijvingen, en de vervolgloopbaan.
 • Van aanmelding tot inschrijving: over de procedure van toelating, het studiekeuzeadvies, de intake en het toelatingsrecht, zowel vanuit het perspectief van de instellingen als vanuit het perspectief van studenten.
 • Opleidingen met numerus fixus: over het aantal opleidingen per instelling waarvoor een numerus fixus geldt, redenen en procedures, verhouding tussen aanmeldingen, beschikbare plaatsen en inschrijvingen en studentenervaringen.
 • Bindend studieadvies: over de toepassing van het BSA binnen de mbo-instellingen, de voortgangsgesprekken en waarschuwing, het negatief BSA, zowel vanuit instellings-  als vanuit studentenperspectief.

Doel en maatregelen van de wet

Op 1 augustus 2017 trad de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking. Het doel is de overgang naar het mbo voor jongeren te versoepelen, om zo schooluitval tegen te gaan en de positie van de student te versterken. De wet introduceerde een set maatregelen: aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte BSA in het eerste jaar van de opleiding.

Onderzoek naar gevolgen van wetsimplementatie

Gelijk met de invoering van de nieuwe wet startte een onderzoek om de implementatie en gevolgen van de wet te monitoren en om de wet als geheel en op onderdelen te evalueren. Vanaf 2018 evalueren onderzoekers van KBA Nijmegen, de Vrije Universiteit en ECBO de wet om te kijken of de doelstellingen ook behaald worden en monitoren zij het bindend studieadvies (BSA).

De rapportages over de tweede meting en eerdere publicaties vind je hier op de website van het NRO

Praktische informatie

Voor wie?

 • Beleidsmakers en professionals uit het vmbo, praktijkonderwijs, vso en mbo
 • Professionals uit de onderwijspraktijk, zoals decanen, intakers, studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, teammanagers.
 • Vertegenwoordigers van belangen- en koepelorganisaties
 • Leden van de begeleidingscommissie en woordvoerders van de Tweede Kamer uitvangen een persoonlijke uitnodiging

Locatie

De Kennisdelingssessie vindt online plaats. Na aanmelding ontvang je meer informatie.

Programma

 • Welkom en introductie
 • Introductie van het onderzoek en presentatie van de belangrijkste uitkomsten van de tweede meting aan de hand van de thema’s:
  • Aanmeldingen en inschrijvingen
  • Van aanmelding tot inschrijving
  • Opleidingen met numerus fixus
  • Bindend studieadvies
 • Tussenbalans met reflectie en discussie: De onderzoekers maken de tussenbalans op: wat zijn de directe en indirecte effecten van de wet en hoe staat het met de doelen van de wet?
  • Ondanks maatregelen als de vroegtijdige aanmelddatum en het recht op studieadvies blijft het percentage studenten dat stopt met de opleiding in het eerste jaar mbo hoog. Verwachten we te veel van de wet?
  • In de coronaperiode zijn er weinig negatieve bindend studieadviezen afgegeven. Blijft dat zo, of wordt het negatieve BSA straks veel meer gebruikt?
  • Om de toegankelijkheid van het mbo te borgen is gekozen voor toelatingsrecht voor de student (en niet voor zorgplicht van de school, zoals in het po en vo). Is de student wel in staat om dat recht te benutten, als blijkt dat een groot deel van hen slecht op de hoogte is? Of komt het toch neer op de verantwoordelijkheid van de mbo-instellingen om het toelatingsrecht te realiseren?
 • Terugkoppeling (wat viel op) en wrap up: wat nemen we mee uit deze sessie

Aanmelden

 • Aanmelden kan via onderstaande aanmeldbutton
 • Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er is plek voor maximaal 100 deelnemers.
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Gerelateerde items

Pilot GGZ-ondersteuning creëert extra voorwaarden voor voorkoming voortijdig schoolverlaten

Tweede enquête impact coronacrisis beroepsonderwijs | Deel jouw ervaringen

Whitepaper | Impuls aan kennisgedreven onderwijsontwikkeling in het mbo: de treinmetafoor als kijk- en ontwikkelkader

ECBO ondersteunt zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5