Wil jij op een onderzoeksmatige manier werken aan jouw praktijkvraagstuk?

Kennisateliers soepele in- en doorstroom & studentenwelzijn en sociale binding met de opleiding

Kennisateliers

14 december 2021 09:00 - 13:00

CINOP, 's Hertogenbosch

Wat voor begeleiding bied je mbo-studenten voor een goede start van de studie? Op welke manier betrek je studenten het beste in een blended leeromgeving? Of hoe kan je studenten meer aan de opleiding binden? In twee bijeenkomsten helpen ECBO-onderzoekers je om jouw vraagstukken verder uit te diepen rondom de NPO-thema’s ‘soepele in- en doorstroom’ en ‘studentenwelzijn en sociale binding met de opleiding’.

Samen met de andere deelnemers ga je aan de slag met de praktijkgerichte Kennisatelier methode. De kennis die je in het Kennisatelier verwerft kan je gebruiken bij de ontwikkeling van een leertraject binnen jouw opleiding om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Of je gebruikt de uitkomsten bij de onderbouwing voor een interventie die je in het kader van NPO uitvoert.

Meld je hier aan!

Succesvolle toepassing methodiek bij mbo-scholen

ECBO past de methodiek van de Kennisateliers MBO sinds enkele jaren succesvol toe bij mbo-scholen door het hele land. Zo zijn er goede ervaringen opgedaan bij MBO Amersfoort, Summa College, ROC De Leijgraaf, ROC TOP, Horizon College en in de samenwerking met het Platform Talent voor Technologie (voorheen Platform Bèta Techniek − PBT) en de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO).

Over de Kennisatelier methodiek

Met interactieve werkvormen starten we met een verkenning van jouw vraagstuk. Het leren van de andere deelnemers en hun vraagstukken heeft een centrale rol in een Kennisatelier. ECBO-onderzoekers helpen je bij het vinden van kennis en databronnen, zodat je een ontwerp kunt maken voor verbetering van je leertraject. De volgende stap is het samen evalueren en bijstellen van het ontwerp. Uiteindelijk leer je het ontwerp in te voeren in de praktijk en de ontwikkelde aanpak verder te onderzoeken.

Ben je benieuwd naar de methodiek? In de publicatie Kennisateliers MBO; over theorie, model en praktijk vind je concrete voorbeelden van hoe de methodiek van de Kennisateliers werkt in de praktijk.

Wat levert het op?

  • Je ontwikkelt een onderzoeksmatige houding en versterkt je professionaliteit
  • Je leert een analyse te maken van wat werkt, voor wie, waarom en in welke situatie
  • Je kan je eigen kennis en inzichten rondom je vraagstuk expliciet maken
  • Je leert relevante kennis en databronnen te gebruiken bij de aanpak van je praktijkvraagstuk en draagt zo bij aan onderwijsontwikkeling
  • Je leert hoe je onderwijsontwikkeling systematisch en kennisgedreven aanpakt.

Praktische informatie

Je kan jezelf aanmelden voor één afzonderlijk Kennisatelier of voor allebei.

Kennisatelier soepele in- en doorstroom
Dinsdag 16 november van 13.00 – 17.00 uur
Dinsdag 14 december van 09.00 – 13.00 uur

Kennisatelier studentenwelzijn en sociale binding
Woensdag 10 november van 13.00 – 17.00 uur
Woensdag 1 december van 13.00 – 17.00 uur

Voor opleidingsontwerpers, docenten, teamleiders, docentonderzoekers, beleidsmedewerkers en management. Deelname is gratis

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over de Kennisateliers.

Kennisverspreidingsprogramma

De Kennisateliers zijn onderdeel van het programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ dat ECBO uitvoert met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Ook sluiten de Kennisateliers aan op de themapagina’s ‘Soepele in- en doorstroom mbo-hbo‘ en ‘Studentenwelzijn en sociale binding met de opleiding’ op Onderwijskennis.nl.