Doe mee aan de pilot Leren van onderwijsvernieuwing!

06 december 2021 16:00 - 17:30

Online

Onderwijsvernieuwing en onderzoek op één kussen?!

Deel je onze nieuwsgierigheid naar de relaties tussen vernieuwing en onderzoek in het mbo en heb je de ambitie om te kijken hoe versterkingen mogelijk zijn? Sluit dan aan bij onze ‘pilot’, een korte reeks online bijeenkomsten met collega’s in en om het mbo die, net als wij, gemaakt met praktische ervaringen verdiepend in gesprek willen. We starten 6 december, online.

” We doen een verdiepende verkenning naar de verbinding tussen vernieuwing en onderzoek! Doe je mee?

Wat we ons afvragen

Niet elke vernieuwing in het mbo gaat gepaard met onderzoek; hoeft ook niet per se, heeft niet altijd meerwaarde, maar mogelijk laten we soms iets liggen. Verkennen van wensen en mogelijkheden, monitoren van processen en opbrengsten … dat zijn onderzoekende aanpakken.

Andersom is er ook niet bij elk onderzoek direct een relatie met vernieuwing, en misschien zijn op dat vlak ook versterkingen mogelijk. Meer focus op vraagstukken die er leven, meer nadenken over de betekenis van resultaten voor het mbo, iets anders?

Waar staan we als het gaat om (wederkerige) verbindingen tussen onderzoek en vernieuwingen in het mbo? Dat vragen we ons geregeld af. Wanneer lukt die verbinding nu goed, wanneer hapert hij, hoe kunnen we hem beter en sterker maken? Hoe kunnen we onze inzichten over goede verbindingen tussen onderwijsvernieuwing en onderzoek verdiepen, onszelf versterken in hoe we aan die verbindingen werken, en anderen daarin meenemen en inspireren?

Wie zijn ‘we’?

Ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en onderzoek met elkaar verbinden, daar zijn we van. Wij als netwerk lectoren, hoogleraren en practoren beroepsonderwijs. Wij als werkgroep Mbo Onderzoeksdag. En vandaaruit wij – Andrea, Niek, Pieter en Sandra – initiatiefnemers van een pilot om meer te begrijpen over het wat, wanneer, waarom, waartoe en hoe van de verbinding. En jij, ben je ook van die verbinding, wil je je erin verdiepen en sluit je aan?

Wat we willen doen

We willen in een serie van drie of vier online bijeenkomsten met geïnteresseerde collega’s in en om het mbo praktijkvoorbeelden verdiepend analyseren en doorredeneren naar de betekenis voor ‘wat we zelf morgen gaan doen’. Het gaat ons vooral om ‘leerbarstige’ voorbeelden, dus voorbeelden

  • waarin onderwijsvernieuwing en onderzoek met elkaar verbonden waren of zijn,
  • waarin een dilemma of hapering in de verbinding aan de orde was,
  • waarin juist een heel succesvolle verbinding is of wordt gemaakt,
  • waar we samen kunnen leren over het ‘geheim’ van de verbinding: hoe ziet die eruit?

We hebben een werkvorm op het oog en willen die uitproberen in de eerste bijeenkomst, op 6 december, 16.00-17.30 (online). We nodigen de andere deelnemers uit om die werkvorm ook uit te proberen in hun eigen praktijk en de opgedane inzichten mee te nemen naar de tweede bijeenkomst. Op basis daarvan bekijken we met de deelnemers hoe de derde (en vierde) bijeenkomst eruit zien en worden voorbereid.

Wie we zoeken

We zijn op zoek naar collega’s uit mbo en onderzoek die als ‘ervaringsdeskundige professionals’ verdiepend en lerend in gesprek willen tijdens de pilot. We nodigen je graag uit om mee te doen en je eigen praktijkvoorbeeld mee te nemen. Een voorbeeld uit je masternetwerken, practoraat, lectoraat, RIF Mbo-projecten, in praktijkgericht onderzoek met of zonder subsidie van NRO of SIA, living lab, onderzoekswerkplaats, professionele leergemeenschap, … Het mogen succesvolle voorbeelden zijn, en breng ook gerust je faliekante mislukkingen mee. Het gaat er niet om dat je al weet hoe je onderzoek en onderwijsvernieuwing perfect op een kussen kunt combineren, maar dat je samen met ons wil leren wat ‘het geheim’ is om dit beter te bereiken.

Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur voor meer informatie een e-mail aan:

n.van.den.berg@aeres.nl (Niek), a.klaeijsen@vistacollege.nl (Andrea),

sandra.wagemakers@ecbo.nl (Sandra) en/of pieter.baay@ecbo.nl (Pieter).