Conferentie Gepersonaliseerd Leren en Breed Opleiden in het mbo

26 november 2019

Het Wapen van Zoetermeer. Zegwaartseweg 31, Zoetermeer

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs hebben niet langer baat bij het leren in een jaarsysteem. De wereld om hen heen vraagt flexibiliteit en daarnaast zien we in rap tempo beroepen verdwijnen of veranderen. Willen we onze studenten een goede kans op de arbeidsmarkt en in de maatschappij geven, dan moeten we als mbo inspelen op hun talenten en de vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben. Dit vraagt een gepersonaliseerde aanpak van het onderwijs en wellicht bredere inzetbare beroepskrachten. Reden om samen te onderzoeken hoe we gepersonaliseerd leren en brede opleidingen vorm kunnen geven. Bij verschillende roc’s zien we initiatieven ontstaan. Die initiatieven willen we met elkaar delen en onderzoeken.

Daarom nodigt  wij u van harte uit voor de conferentie over gepersonaliseerd leren en breed opleiden. Tijdens de conferentie kunt u verschillende workshops volgen en in gesprek gaan met vakgenoten.

De conferentie richt zich op iedereen binnen het mbo die betrokken is of wil worden op deze onderwerpen. Het streven is dit niet bij een eenmalige bijeenkomst te laten, maar de komende jaren elkaar met regelmaat te ontmoeten en te inspireren

Interesse?

Klik hier voor meer informatie.