4e bijeenkomst netwerk ‘Promoveren in het mbo’

29 september 2020 15:00 - 29 september 2020 17:30

Online via Microsoft Teams

Op 29 september vindt de vierde bijeenkomst van het netwerk ‘Promoveren in het mbo’ plaats. Via een interactieve werkvorm gaan we het netwerk samen verder inrichten. Als mbo-promovendus is dit je kans om te zorgen dat het netwerk aansluit bij jouw behoeftes en wensen! Heb je interesse in deelname aan het netwerk? Je bent van harte welkom om mee te denken! Aanmelden is mogelijk via onderstaande button.

Doel van het netwerk

Dit netwerk biedt promovendi de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. Centraal staan de uitdagingen en vraagstukken die promoveren in het mbo met zich meebrengt: Hoe leg je het belang van promoveren in het mbo uit of hoe kan je als buitenpromovendus onderzoek doen in het mbo? Tegelijkertijd is er aandacht voor het ontwikkelen van de onderzoeksvaardigheden. In het programma worden gastsprekers of critical friends uitgenodigd die de deelnemers hierin verder helpen.

Het netwerk is een initiatief van Platform Onderzoek van de BVMBO, de HU en ECBO. Sinds 3 februari 2020 komt dit netwerk meerdere keren per jaar bijeen en onderhouden de deelnemers ook online veel contact.

Programma

  • Interactieve werkvorm om samen het netwerk verder in te richten: Dit netwerk is van mbo-promovendi en jullie input is essentieel! Wat wil je vasthouden van de afgelopen drie bijeenkomsten? Wat wil je niet terug zien? Welke werkwijze werkt en welke juist niet?
  • Toelichting over wat PNN (het promovendi netwerk Nederland) voor mbo-promovendi kan betekenen. Het PNN is een belangrijke gesprekspartner wat promovendi betreft voor bijvoorbeeld de KNAW, NWO, VSNU en het ministerie van OCW. Op landelijk niveau proberen zij de lokale problemen aan te kaarten en komen ze op voor de problemen waar de verschillende type promovendi tegen aan lopen (zoals bijvoorbeeld buitenpromovendi).

Wanneer?

29 september 2020 om 15.00 uur
Duur ca. 2,5 uur

Doelgroep

Mbo-promovendi of mbo-professionals met de ambitie om te promoveren.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Neem contact op voor meer informatie