Debat over Burgerschap

25 november 2019

De Zalen van Zeven (voorheen Zaalverhuur 7), Boothstraat 7, 3512 BT in Utrecht

Op 25 november 2019 (17.00 – 19.00 uur) organiseren we een debat over burgerschap.

De positionering van burgerschap in het mbo

Hoe denk jij over burgerschapsonderwijs? Kom naar het debat en praat mee! We nodigen burgerschapsdocenten, studenten en beleidsmedewerkers van harte uit om mee in gesprek te gaan.

Een mbo-opleiding bereidt studenten voor op het uitvoeren van een beroep en biedt de mogelijkheid om door te studeren. Daarnaast heeft het beroepsonderwijs ook een maatschappelijke taak, zodat studenten optimaal deelnemen aan de maatschappij. Elke mbo-instelling moet daarom onderwijs over burgerschap geven. De school bepaalt zelf hoe zij dit onderwijs inricht. Wat is eigenlijk (goed) burgerschap? En wat is goed burgerschapsonderwijs? Uit welke elementen bestaat dit?

Kritisch denkvermogen

Er zijn vier dimensies benoemd die terug moeten komen in het onderwijs: de politiek-juridische dimensie (hoe laat je je stem horen), de economische dimensie (verstandig met geld omgaan), de maatschappelijk-sociale dimensie (cultuur en omgaan met verschillen) en de dimensie vitaal burgerschap (goed voor jezelf zorgen). Voor alle dimensies is kritisch denkvermogen ontwikkelen belangrijk. Met burgerschap leren studenten kritisch denken en afgewogen keuzes maken.

Inrichten burgerschapsonderwijs

Scholen verschillen in hoe zij het burgerschapsonderwijs inrichten: bijvoorbeeld als apart vak, in projecten of themaweken of geïntegreerd in beroepsactiviteiten. Wat betekent dit voor de docent? Welke competenties heb je als docent nodig burgerschapsonderwijs te verzorgen? En hoe kijken studenten eigenlijk aan tegen burgerschapsonderwijs? Wat vinden zij ervan?

Praktische informatie

Datum: maandag 25 november 2019, ontvangst met een broodje vanaf 16.45 uur; 17.00 uur aanvang debat. Netwerkborrel na afloop (19.00 uur).
Locatie: De Zalen van Zeven (voorheen Zaalverhuur 7), Boothstraat 7, 3512 BT in Utrecht (routebeschrijving).
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Neem contact op voor meer informatie