Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

Home » Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies
Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies2017-04-04T14:54:20+02:00

Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

Lezing op conferentie 15 oktober 2015 – Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?

Door Rineke Keijzer, promovenda Kenniscentrum Talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam/Universiteit Leiden

Gedreven inzet voor kwetsbare adolescenten leidt tot een veelheid aan projecten, trajecten en programma’s om ontsporing of schooluitval te voorkomen of te repareren. Verwondering over een gemis aan gedegen effectstudies leidde tot het, inmiddels gevorderde, promotieonderzoek van Rineke Keijzer waarin zij de effectiviteit van twee programma’s voor risicojongeren onderzoekt.

Het promotieonderzoek wil eraan bijdragen effectieve interventies te ontwikkelen om kwetsbare adolescenten maatschappelijk te laten participeren als zelfstandig burgers, en aan weloverwogen beslissingen om hiervoor publieke middelen in te zetten. Situering van het onderzoek is de complexe en grootstedelijke context van Rotterdam, op de Startcolleges -Entreeopleidingen- van de twee grote ROCs en op de Wijkschool, een maatwerkprogramma voor risicojongeren met grote afstand tot het onderwijs.

In haar studies betrekt de onderzoekster diverse persoonlijke en sociale kenmerken van de jongeren, zoals persoonlijkheid, motivatie voor school en werk, zelfredzaamheid en sociaal netwerk. Daarnaast richt het onderzoek zich op de inhoud en uitvoering van de programma’s en de begeleiding door mentoren en coaches. Het promotieonderzoek bestaat uit herhaalde kwantitatieve metingen en een kwalitatief deel waarin het handelen en de ervaringen van zowel studenten als docenten worden uitgediept.
Beide geëvalueerde programma’s beogen de jongeren naar werk of een vervolgopleiding te brengen. De jongeren worden gedurende hun programma tot een half jaar na afloop gevolgd. Wie zijn precies deze jongeren? Houden ze vol of haken ze af? Wat doen ze daarna? En blijven ze dat doen? En tot slot: wat (b)lijkt nu voor wie te werken?
 
Rineke Keijzer (56) is cognitief psycholoog. Zij voert haar onderzoek uit naast werkzaamheden als docent en afstudeercoördinator aan de masteropleiding Pedagogiek, Hogeschool Rotterdam. Zij wordt in haar onderzoek begeleid door prof. Dr. Wilfried Admiraal (Universiteit Leiden, ICLON) en dr. Erik van Schooten (Hogeschool Rotterdam en Kohnstamm Instituut).

Contact

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

1009, 2019

Motiveren van laaggeletterden

Door |10 september 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Motiveren van laaggeletterden

Een literatuurstudie naar succesvolle interventies. In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal en rekenen. Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal is een 2-jarig onderzoek uitgevoerd dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau.

1607, 2019

Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Door |16 juli 2019|Categorie(ën): Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-09-13T13:28:51+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.

Stel uw vraag