Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) doet wetenschappelijk verantwoord onderzoek op het gebied van beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Door kennis uit onderzoek toepasbaar te maken en te delen, dragen wij bij aan het verbeteren en vernieuwen van het (middelbaar) beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen. Onze expertise: leren door onderzoek.

In-, door- en uitstroom

In-, door-, en uitstroom Studenten kunnen wisselen van opleidingsrichting of leerweg | ECBO | Expertisecentrum beroepsonderwijs

Studenten kunnen wisselen van opleidingsrichting of leerweg

Inrichting van de onderwijsorganisatie

Mbo-organisatie cinop Kwaliteitsverbetering en borging van het onderwijs ECBO Expertisecentrum beroepsonderwijs

Kwaliteitsverbetering en borging van het onderwijs

Professionalisering van docenten/opleiders

Docent/ opleiders ECBO Expertisecentrum beroepsonderwijs Docenten zijn cruciaal bij leerprocessen op school of werk

Docenten zijn cruciaal bij leerprocessen op school of werk

Basisvaardigheden, 21ste-eeuwse vaardigheden

Helping a woman using a computer

Geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen

Aansluiting Onderwijs - arbeidsmarkt

ECBO expertisecentrum beroepsonderwijs Arbeidsmarkt - Onderwijs Vaardigheden voor goed functioneren op de arbeidsmarkt

Vaardigheden voor goed functioneren op de arbeidsmarkt