21ste-eeuwse vaardigheden in een hybride leeromgeving & Routeplanner

Home » 21ste-eeuwse vaardigheden in een hybride leeromgeving & Routeplanner
21ste-eeuwse vaardigheden in een hybride leeromgeving & Routeplanner2017-02-18T15:49:19+02:00

21ste-eeuwse vaardigheden in een hybride leeromgeving & Routeplanner

Friese Poort

Praktijkvoorbeeld ROC Friese Poort

De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om wendbaar onderwijs. Dit is één van de startpunten van de trektocht van de sector Zorg & Welzijn binnen ROC Friese Poort richting een lerende organisatie, waarbinnen innovatief onderwijs het uitgangspunt vormt.

ROC Friese Poort beseft dat er geen blauwdruk bestaat voor het ontwikkelen van innovatief onderwijs dat inspeelt op de snel veranderende maatschappij. In de lerende organisatie gelden daarom de principes van co-creatie, waarbij ontwikkeling voortkomt vanuit samenwerkende onderwijsprofessionals die daar de ruimte voor krijgen. Het passende organisatiemodel daarvoor is de netwerkorganisatie, waarin ruimte is om fouten te maken en het leren cyclisch verloopt: doen, bezinnen, denken, beslissen en weer doen.

Het hybride leren is een ander belangrijk uitgangspunt voor ROC Friese Poort. Zowel in de lessen als in de andere kwadranten van het hybride denken komt aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden terug; ook de beroepspraktijk en maatschappelijke praktijk spelen daarin een belangrijke rol. Algemene vaardigheden en vakspecifieke kennis worden verweven tot modules waarin de student wordt gestimuleerd om aandacht te besteden aan meerdere 21ste-eeuwse vaardigheden tegelijk. Hiermee leidt ROC Friese Poort niet alleen beroepsbekwame professionals af, maar ook zelfstandige burgers die opgewassen zijn tegen de veranderingen van morgen.
Routeplanner 3.0 is een concrete toolbox die is ontstaan vanuit deze samenwerkende onderwijsprofessionals. De diverse materialen en middelen in de toolbox zijn geordend op basis van 21ste-eeuwse vaardigheden. Het doel van de routeplanner is invloed uitoefenen op de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van de student. Deze integrale ontwikkeling wordt in de toekomstige maatschappij steeds belangrijker. Naast kwalificatie van kennis worden studenten uitgedaagd zich ook binnen een bepaalde beroepspraktijk te leren bewegen. Ook het zelfstandig en autonoom functioneren krijgen steeds meer aandacht (maar nadrukkelijk wel door tools aan te bieden die dat mogelijk maken).

Routeplanner

Maar wat houdt de routeplanner precies in? De routeplanner wordt aangeboden in de vorm van een Elektronisch Leeromgeving en een fysiek handboek waar opdrachten en oefeningen in staan. Daarnaast wordt een educatief platform ingericht waar studenten onder andere ervaringen kunnen uitwisselen, berichten kunnen plaatsen en informatie kunnen opzoeken. Oefeningen en opdrachten worden in diverse vormen aangeboden. Dit kunnen werkopdrachten of theoretische beschrijvingen zijn, maar ook opdrachten met media en film, of casussen gebaseerd op leefsituaties of dilemma’s. De opdrachten worden aangeboden in twee clusters van niveaus, 1) VMBO 4, MBO 1 en MBO2, en 2) MBO 3 en MBO 4. Alle ontwikkelingen worden gemonitord aan de hand van zelftesten en continue evaluatie en feedback. De tien thema’s waar aandacht aan wordt besteed zijn zoals gezegd gebaseerd op 21ste-eeuwse vaardigheden, geordend onder vier verzameltermen: digitale vaardigheden, denkvaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden en intrapersoonlijke vaardigheden.
Het programma is nog in de opstartfase, dus resultaten kunnen nog niet beschreven worden. Wel zijn brede doelstellingen geformuleerd waar naartoe gewerkt gaat worden. En wordt flankerend onderzoek gedaan om de ontwikkelingen te volgen en ondersteunen. Zo voert ecbo een onderzoek uit naar de huidige stand van zaken qua onderwijsaandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden en worden met en voor onderwijsteams ontwikkelpunten geformuleerd. Zo zet ROC Friese Poort steeds een stap richting toekomstgericht onderwijs.

Contact

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Op 3 oktober is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning.

307, 2018

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Door |3 juli 2018|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

2106, 2018

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Door |21 juni 2018|Categorie(ën): Kernvaardigheden|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor 21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Stel uw vraag