21ste-eeuwse vaardigheden als doel?

Home » 21ste-eeuwse vaardigheden als doel?
21ste-eeuwse vaardigheden als doel?2017-02-18T15:49:52+02:00

21ste-eeuwse vaardigheden als doel?

NVS-NVL

Dirk Speelman, NVS-NVL

De leden van de NVS-NVL zijn decanen, LOB-coaches, maar ook zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wat hen bindt is het gidsen van leerlingen en deelnemers door hun schoolloopbaan, daar waar keuzes aan de orde zijn of het allemaal niet zo soepel loopt.

Het blijkt dat het maken van de juiste keuzes toch om vaardigheden en inzichten vraagt die enige coaching behoeven omdat een grote groep leerlingen hierover niet vanzelf beschikt; jezelf kennen en dit gebruiken in een keuzeproces leer je niet bij de gebruikelijke schoolvakken. Net zo goed als je aanpassen aan het gemiddelde terwijl je net even anders bent in gedrag of een leervaardigheid wel enige coaching en ondersteuning behoeft.

Daarvoor wordt in het huidige curriculum en het huidige schoolprogramma nauwelijks tijd en kennis vrijgemaakt. Dat is jammer want daarmee doen we de leerlingen uiteindelijk geen recht.

Dit geldt ook voor de 21ste-eeuwse vaardigheden. Vaardigheden als mediawijsheid, kritisch denken, probleem oplossen of samenwerken zijn voor het uiteindelijk slagen in de wereld van groot belang maar staan niet als zodanig op het programma. De vakken blijven voorlopig (meest) cognitieve inhoudsvakken waarbij kennis en reproductie de boventoon voeren.

Zijn de vaardigheden dan het vehikel en hebben we traditionele vakken nodig om het vehikel te ontwikkelen?

Dat zou goed kunnen maar dan moet op die vaardigheden ook binnen die vakken meer geoefend en gecoacht worden. Nu hangt het er een beetje bij en is het vaak aan de mentor of de schoolleiding om die zo belangrijke vaardigheden een plek te laten krijgen in de lesweek.

En helaas worden de leerlingen vervolgens toch alleen beoordeeld op de vakinhoud en niet op die vaardigheden.

Voorvechters van de 21ste-eeuwse vaardigheden strijden dus eigenlijk de strijd die decanen, LOB’ers en leerlingbegeleiders al jaren strijden; “hoe zorgen we ervoor dat onze leerlingen voor de benodigde vaardigheden in alle lessen bevraagd en gecoacht worden en niet alleen door de specialisten”.

In Ons Onderwijs 2032 misschien?

Dirk Speelman
Voorzitter algemeen bestuur
NVS-NVL

Contact

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Door |4 oktober 2018|Categorie(ën): Docent in het beroepsonderwijs, Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Practoraat Brede Vorming gelanceerd in co-creatie met ecbo

Op 3 oktober is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning.

307, 2018

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Door |3 juli 2018|Categorie(ën): Kennisverspreiding, Kernvaardigheden|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

2106, 2018

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Door |21 juni 2018|Categorie(ën): Kernvaardigheden|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor 21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.

2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Stel uw vraag