Van masterstudent naar masterdocent

Patricia Brouwer, Carlos van Kan, Ben Smit, Wilfried Admiraal, Jacqueline van Swet, Lia Spreeuwenberg, Frank de Jong, Hans Asbreuk, , Truda Kruijer & Leontien van den Berg

Over notie, nut en niveau van ondernemendheidsvaardigheden in het mbo

Pieter Baay, Andrea Klaeijsen & Denise Bijman

Actueel beroepscompetentieprofiel voor de Reisbranche

Karel Kans & Denise Bijman

Tussenevaluatie sectorplannen 2018

Siemen van der Werff, Karel Kans, Jelle Zwetsloot, Sandra Wagemakers, Denise Bijman & Arjan Heyma

Branchecode goed bestuur in het mbo

Jose Hermanussen, Denise Bijman, Patricia Brouwer & Ronald Stevens

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Joost Meijer, Marieke Buisman, Ingrid Christoffels, Annemarie Groot, Vincent Jonker, Steven Kuijper & Monica Wijers

Monitor Sociale Veiligheid 2017-2018 | Stand van zaken over sociale veiligheid in het mbo

Karel Kans, Rozemarijn van Toly & Ilona Koning

Brede vorming in het beroepsonderwijs, waarom nu?

Pieter Baay, Alieke Hofland & Fabian Vlastuin

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 | Deel 3: Beleid

Sandra Wagemakers & Karel Kans, m.m.v. Rozemarijn van Toly, Alieke Hofland, Ilona Koning & Anneke Westerhuis

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 | Deel 1: Studenten

Rozemarijn van Toly, Denise Bijman & Karel Kans, m.m.v. Sandra Wagemakers, Anna Geertsma, Alieke Hofland, Karien Coppens, Joris Cuppen & Ilona Koning

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 | Deel 2: Medewerkers

Alieke Hofland, Anna Geertsma & Karel Kans, m.m.v. Denise Bijman, Joris Cuppen, Ilona Koning & Sandra Wagemakers

Een goed gesprek over de toekomst

Régina Petit, Patricia Brouwer & Joost Meijer

Kwaliteitsborging van het educatieaanbod

Annemarie Groot

NT1leren.nl

Annemarie Groot

Kwaliteit en kwantiteit van docenten

Linda Medendorp, Andrea Klaeijsen, José van den Berg, Patricia Brouwer

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Siemen van der Werff, Cindy Biesenbeek, Sandra Wagemakers & Karel Kans

De ‘blik van buiten’: kennisinfrastructuur en professionalisering van het mbo

Marc van der Meer & Ellen Verheijen

De laaggeletterden centraal

Annemarie Groot, Ingrid Christoffels, Christine Clement en Jo Fond Lam

Leerwerktrajecten voor jongeren met een migratie-achtergrond

Hester Smulders & Annemarie Groot

Werken op de grens van zorg en welzijn.

Karel Kans, Denise Bijman & Barbara Marcelis

De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed

Patricia Brouwer, Pieter Baay & Alieke Hofland

Evaluatie nieuwe bekostiging voor het vavo

Karel Kans, Denise Bijman, Joris Cuppen & Eva van der Boom

Met plezier en professionaliteit samenwerken in onderwijsteams: 10 factoren voor succes

Andrea Klaeijsen, Marloes van Bussel en Rozemarijn van Toly

Met plezier en professionaliteit samenwerken in onderwijsteams: Opbrengsten van het programma Versnelling professionele dialoog in het mbo

Andrea Klaeijsen, Rozemarijn van Toly en Marloes van Bussel