Het onderzoeksvoorstel “Move21: De ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden en vorming in beeld” is gehonoreerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het driejarig onderzoek Move21 is ontstaan vanuit de wens van scholen om meer zicht te krijgen op het niveau en de ontwikkeling van studenten rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden

Ecbo en partners voeren driejarig NRO-onderzoek uit over 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

Het eerste deel van het onderzoek betreft de onderlinge samenhang tussen deze vaardigheden. Hiertoe ontwikkelen de onderzoekers samen met praktijkpartners een breed instrument voor alle vaardigheden, en worden formatieve en normatieve instrumenten op dit gebied doorontwikkeld.

In het tweede deelproject worden de instrumenten gebruikt om te onderzoeken hoe de ontwikkeling van de generieke, toekomstgerichte vaardigheden kan worden ondersteund. We onderzoeken in welke mate onderwijsactiviteiten van mbo-instellingen bijdragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden, en in hoeverre de formatieve instrumenten (rubrics, portfolio’s) een meerwaarde vormen.

Het driejarig onderzoek resulteert onder andere in meetinstrumenten en een praktische handreiking voor de inzet van formatieve instrumenten bij het in kaart brengen van ontwikkeling op 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden.

Ecbo-onderzoekers Pieter Baay (projectleider) en Ingrid Christoffels voeren het onderzoek uit met KBA Nijmegen, de Open Universiteit, ID College, ROC Friese Poort, Koning Willem I College en Mentoring Programma Friesland.

Contact over dit onderwerp

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627
Dr. Ingrid Christoffels
Dr. Ingrid ChristoffelsOnderzoeker
06-10250630