Een rijker beeld over gebrek aan leesvaardigheid

Ecbo-onderzoeker Ingrid Chistoffels is door Elsevier geïnterviewd over het onderzoek Preventie door interventie dat ecbo uitvoerde in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven. “Onze studie heeft ervoor gezorgd dat er een rijker beeld bestaat over gebrek aan leesvaardigheid.”

Elsevier

“Het aantal kinderen met een taalachterstand is de afgelopen jaren toegenomen. Ruim één op de tien kinderen die het basisonderwijs afronden, kampt met een achterstand.” Zo bericht Elsevier op 21 maart 2017 naar aanleiding van het door ecbo uitgevoerde onderzoek Preventie door interventie, in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven.

In het artikel wordt benadrukt dat taalachterstand kan leiden tot laaggeletterdheid. Ingrid Christoffels:  ‘Of er sprake is van een duidelijke trend, kan ik op basis van dit onderzoek niet zeggen. Onze studie heeft er wel voor gezorgd dat er een rijker beeld bestaat over gebrek aan leesvaardigheid.’ ‘Er ligt natuurlijk een aantal factoren aan ten grondslag. Dit kan van alles zijn: het is een kwestie van talent, sommige kinderen hebben last van dyslexie, of krijgen thuis weinig stimulans om te lezen. Mijn aanbeveling is om kinderen op een aantal punten meer bij te sturen, door middel van interventies.’

Lees hier het volledige artikel van Elsevier.

Contact over dit onderwerp

Dr. Ingrid Christoffels
Dr. Ingrid ChristoffelsOnderzoeker
06-10250630