Hoe gaat het initieel opleiden van leraren in Nederland?

Het opleiden van kwalitatief goede leraren is een aandachtspunt in Nederland en ook daarbuiten. In kader van het internationale TALIS project over het initieel opleiden van leraren heeft een commissie van de OESO in maart Nederland bezocht. Ecbo organiseerde het OESO bezoek in opdracht van het ministerie van OCW en schreef tevens het Nederlandse achergrondrapport.

OESO bezoekt Nederland

In Nederland staat de kwaliteit van de leraar en het opleiden van aanstaande leraren hoog op de beleidsagenda. Tijdens de lerarenopleiding worden aanstaande leraren onder meer toegerust om te gaan met veranderingen in de samenleving, scholen en het onderwijsbeleid. In beleidsdocumenten en daaruit voortvloeiende maatregelen wordt de kwaliteit van de opleiding voor aanstaande leraren gerelateerd aan de kwaliteit van de leraar; en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs.

Voldoende leraren

Naast kwaliteit wordt tevens ingezet op het realiseren van voldoende leraren met kwaliteit. De OESO onderschrijft het belang van het aantrekken en opleiden van goede leraren wereldwijd. Om dit streven een impuls te geven, hebben verschillende landen zich aangemeld voor de TALIS Initial Teacher Preparation Study van de OESO waaronder Nederland, Noorwegen, VS, Saudi Arabië, Australië, Japan, Korea, en Wales.

Goede praktijken in kaart

De commissie brengt goede en innovatieve praktijken in het opleiden van leraren in Nederland en andere aan de studie deelnemende landen in kaart zodat deze kunnen bijdragen aan het verder versterken van initieel opleiden van leraren wereldwijd. De studie richt zich op onderwerpen als het aantrekken en selecteren van aanstaande leraren, het toerusten van leraren in opleiding, werven van leraren en het ondersteunen van beginnende leraren. Ecbo schreef het Nederlandse achtergrondrapport met daar in de status quo ten aanzien van bovenstaande onderwerpen.

Presentatie op congres voor lerarenopleiders

Tijdens het bezoek aan Nederland voerde de OESO gesprekken met lerarenopleiders, studenten en projectleiders van verschillende eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen en PABO. Ook spraken zij met leraren in opleiding, beginnende leraren, teamleiders, coaches en schoolopleiders op po, vo en mbo scholen. Een van de aandachtspunten van de OESO commissie is het verder versterken van een doorlopende leerlijn tussen initieel opleiden, inductie en blijvend professionaliseren. Ecbo onderzoekers Patricia Brouwer en Andrea Klaeijsen  presenteerden over deze studie op het congres voor lerarenopleiders 2017. De OESO rapportage over Nederland en wordt najaar 2017 verwacht en het Nederlandse achtergrondrapport zomer 2017. Het OESO eindrapport wordt begin 2018 verwacht.

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587