Boordevol nieuws uit het beroepsonderwijs

Dimensies nr. 28 (maart 2017) is verschenen. In deze editie is aandacht voor doorlopende leerlijnen en LOB, ofwel: jongeren in beeld.

Dimensies 28 verschenen
In het eerste artikel vertelt Peter den Boer, Lector Keuzeprocessen bij ROC West-Brabant, over LOB als rode draad door het onderwijs. Den Boer signaleert de neiging van docenten om studenten zekerheid te geven via informatie. Maar juist de combinatie van ervaren en reflecteren helpt jongeren meer om zichzelf gezien te voelen en zicht krijgen op hun competenties.

In het tweede artikel spreken we met Henk Lukken, Programmamanager bij Drenthe College en Huubs Hubbeling, Onderwijskundig adviseur bij het Dr. Nassau College. Zij benadrukken het belang van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo voor de leerling. Het artikel laat zien hoe in Drenthe de samenwerking tussen vmbo en mbo in beeld wordt gebracht. De scholen werken actief samen, met uiteenlopende resultaten.

Naast deze twee hoofdartikelen is er ook weer nieuws uit de Kenniskring Innovatiemanagers. En Rob Martens heeft het in zijn column over leerloopbanen van leerlingen. Als in een cranberry-sorteermachine worden onze scholieren gesorteerd in de verschillende ‘bakjes’ van het onderwijs. Martens vraagt zich af of al dit sorteren wel in het belang van de leerling is.

Dimensies 28 wordt deze week verstuurd naar abonnees en is ook digitaal beschikbaar. Dimensies ook thuis ontvangen? Abonneer u hier!

Contact over dit onderwerp

Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona KoningExpert kennisverspreiding
06-13219605