Opvolger van Henny Morshuis

Huub Dekkers wordt per 1 juni 2017 de nieuwe algemeen directeur van onderwijskundig adviesbureau CINOP. Hij volgt Henny Morshuis op die negen jaar aan het roer stond van de onderneming. Morshuis gaat deze zomer met pensioen en zal projecten blijven uitvoeren als zelfstandig adviseur.

Huub Dekkers nieuwe algemeen directeur CINOP

Waar de missie van CINOP zich uitstrekt over het brede terrein van een Leven Lang Leren, ziet Huub Dekkers bij zijn benoeming kansen op tal van onderliggende vraagstukken. “Denk aan de professionalisering van docenten in het beroepsonderwijs, de uitdaging voor opleiders om te flexibiliseren en de ondersteuning van kwetsbare jongeren en volwassenen in de samenleving. Dat zijn typisch vraagstukken waar CINOP om de hoek komt kijken’’, aldus Dekkers. “En niet alleen om te adviseren of onderzoek te doen, maar ook omdat wij er van overtuigd zijn dat we de maatschappelijke agenda met onze kennis een stap verder kunnen brengen”.

Huub Dekkers (45) is van huis uit fiscaal econoom. Na zijn studie in Tilburg is hij zijn loopbaan gestart bij Achmea waar hij diverse senior-managementfuncties heeft vervuld. Vervolgens heeft Dekkers de overstap gemaakt naar de onderwijssector. Eerst als algemeen directeur-secretaris van de universiteit van Tilburg en daarna als lid College van Bestuur bij het Albeda College in Rotterdam. In zijn laatste baan voor CINOP was Dekkers directeur bij PwC Advisory, waar hij verantwoordelijk was voor de onderwijsadviespraktijk en regionale trajecten op het gebied van human capital en de toekomstige arbeidsmarkt. Dekkers is eerder dit jaar benoemd door de Raad van Toezicht en vanaf 1 juni 2017 volledig verantwoordelijk voor CINOP.

Met plezier draagt huidig directeur Henny Morshuis het directiestokje over. “Vanaf 2008 is veel bereikt. We zijn van een subsidiegedreven club overgegaan naar een gezonde, marktgerichte onderneming. Een transformatie waarbij de klant centraal is komen te staan. Zonder door te schieten naar commerciële praktijken. Want ik waak ervoor dat we alleen waarde toevoegen aan vraagstukken die ertoe doen in onze maatschappij. Zo staat er op de 20e verjaardag van CINOP een mooi fundament’’, aldus Morshuis. Op donderdag 22 juni 2017 is een afscheidsbijeenkomst gepland bij de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Na zijn pensionering gaat Morshuis zich als zelfstandige richten op (promotie)onderzoek en organisatieadvies.

CINOP is opgericht in 1997 en gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Het bureau telt 150 medewerkers. Als maatschappelijke onderneming dragen wij bij aan het leren van jongeren en volwassenen voor de arbeidsmarkt en samenleving van morgen. Vanuit deze missie werken wij aan oplossingen in de driehoek overheid, beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Nationaal en internationaal. Onder de overkoepelende stichting vallen diverse werkeenheden: CINOP Advies, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, CINOP Global, Expertisecentrum handicap + studie, Nationaal Agentschap Erasmus+. Zie: www.cinop.nl

Contact over dit onderwerp

Drs., MSc Liesbeth Mosselman
Drs., MSc Liesbeth MosselmanZakelijk directeur
06-12235363