Data, programma en praktische informatie

De Leergang mbo 2017 is vol. Op de hoogte blijven van een nieuwe leergang? Mail info@ecbo.nl.

Op 28 maart 2017 is ecbo gestart met een nieuwe editie van de Leergang mbo. De achttiende editie van deze jaarlijkse reeks biedt de deelnemers een dieper inzicht in de complexiteit van en de actuele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Leergang mbo 2017

In zeven seminars werken de deelnemers aan verdieping van hun kennis via lezingen, opdrachten en onderling debat. Een greep uit de onderwerpen: bestel en beleid, de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, professionalisering, onderwijskwaliteit en de toekomst van het beroepsonderwijs. Tijdens ieder seminar staat een ander onderwerp centraal, belicht door één of twee experts.

Voor wie?

De Leergang mbo biedt een snelle introductie over een breed scala aan onderwerpen aan stafmedewerkers, beleidsadviseurs en midden­managers uit onderwijsinstellingen, overkoepelende onderwijsraden, onderzoeks- en adviesbureaus en verschillende ministeries, voor wie de mbo-sector (relatief) nieuw is. Maar de leergang is ook geschikt voor hen die al langer in de sector werkzaam zijn en op zoek zijn naar overzicht en verdieping.

Persoonlijke aandacht

De deelnemers werken tijdens de leergang aan een eindopdracht. Een panel van deskundigen bespreekt deze tijdens het slotseminar. Het is een van de vele momenten in de leergang waarop de deelnemers uitgebreid in gesprek kunnen gaan met de sprekers en experts. Hiervoor is volop ruimte, omdat de leergang kleinschalig is opgezet (maximaal 20 deelnemers). De afsluitende diners bieden deelnemers bovendien een uitgelezen mogelijkheid om collega’s uit andere organisaties te leren kennen. Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Sprekers

Een aantal experts die een bijdrage leveren aan de leergang is al bekend: Sander Baljé (MT-lid Directie MBO, OCW), Niek van den Berg (lector Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers, Aeres Hogeschool), Elly de Bruijn (lector Beroepsonderwijs bij Hogeschool Utrecht en bijzonder hoogleraar in de pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening aan de Open Universiteit), Marjolein Held (voorzitter Beroepsvereniging Opleiders MBO, Peter Lourens (accountmanager vsv, Directie MBO, OCW), Rob Martens (hoogleraar Docentprofessionalisering, Open Universiteit/Welten Instituut en wetenschappelijk directeur ecbo), Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt, Tilburg University), John Schobben (adviseur CvB, ROC de Leijgraaf), André Timmermans (algemeen directeur SBB) en Anneke Westerhuis (ecbo).

Ook de Inspectie van het Onderwijs en de MBO-Raad zijn vertegenwoordigd in de leergang.

Programma

Hier vindt u het volledige programma van de Leergang mbo 2017. In de agenda van deze website vindt u telkens per seminar een dagprogramma, inclusief literatuurlijst en presentaties van sprekers. Programmaleider van de leergang is Hester Smulders (senior onderzoeker, ecbo); coördinator is Ilona Koning (expert kennisverspreiding, ecbo).

Praktische informatie

  • Data van de seminars: 28 maart, 9 mei, 30 mei, 27 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november.
  • Locatie: Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.
  • Tijdsbesteding: De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten. De eerste en laatste beslaan één dag, de overige vijf duren een middag. De voorbereidingstijd bedraagt gemiddeld een dagdeel per bijeenkomst, het schrijven van de eindopdracht kost ongeveer drie werkdagen.
  • Eten en drinken: Bij elk seminar zijn lunch en diner inbegrepen.
  • Kosten: 2.150 euro (btw niet van toepassing)

Contact over dit onderwerp

Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282
Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona KoningExpert kennisverspreiding
06-13219605