Over examens voor studenten met ernstige rekenproblemen

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens doen het Kohnstamm Instituut, de Universiteit Utrecht en ecbo onderzoek naar het rekenexamen ER voor studenten met ernstige rekenproblemen (ER).

Onderzoek ER-examens: doe mee!
De bedoeling van het onderzoek is de doelgroep van het rekenexamen ER goed in beeld te brengen. Verder wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor toekomstige verbetering van het rekenexamen ER, om het examen nog beter aan te laten sluiten bij de doelgroep.

2A ER-examen

Een van de deelonderzoeken gaat over de 2A ER-variant. Het 2A ER-examen is nog in ontwikkeling en is naar verwachting in het schooljaar 2016-2017 voor het eerst beschikbaar. Om grip te krijgen op de doelgroep die het 2A ER-rekenexamen gaat maken, zetten de onderzoekers een vragenlijst uit onder vmbo- en mbo-scholen.

Doe mee met het onderzoek

Bent u betrokken bij het rekenonderwijs aan een vmbo bb-opleiding, entree-opleiding en/of mbo 2-opleiding? Dan willen wij graag weten hoeveel van uw studenten voor dit nieuwe examen in aanmerking zouden komen en waarom. Invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 5-10 minuten. Ga hier naar de vragenlijst.

Contact over dit onderwerp

Annemarie Groot, MA
Annemarie Groot, MAOnderzoeker
06-12127678