In THEMA: De Associate degree op een nieuw kruispunt

Het tijdschrift THEMA Hoger onderwijs besteedt aandacht aan de Associate degree (Ad). Aan het woord in dit artikel zijn auteurs van het onderzoek Klaar voor de groei? van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd door ecbo, ROA en het Kohnstamm Instituut.

Teleurstellend én opbeurend

“Studenten, alumni en werkgevers zijn enthousiast over de Associate degree. De opleiding voor zowel rechtstreeks doorstromende als voor werkende mbo’ers heeft onmiskenbaar potentie. Maar ondanks de inmiddels wettelijke verankering is het de afgelopen jaren niet gelukt om die potentie waar te maken.” Toch zijn er hoopvolle tekenen.

Associate degree

Ad-programma’s zijn ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het vergroten van het aandeel hogeropgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking. De Ad is een tweejarig programma dat leidt tot een diploma op hbo-niveau, waarna doorstroom naar een hbo-bachelor mogelijk is.

Teleurstellend

Na een pilotfase en vervolgens wettelijke verankering, blijkt uit het onderzoek dat deze wettelijke verankering niet heeft geleid tot een groei van het aanbod, toename van studentenaantallen en een duidelijk plaats op de arbeidsmarkt voor de Ad’er. Dit lijkt vooral te komen door de onbekendheid van de opleiding.

Opbeurend

De auteurs zien zeker potentie voor de Ad. Er zijn hogescholen die de Ad op grotere schaal hebben doorontwikkeld en succesvol zijn. Studenten die voor de Ad hebben gekozen zijn tevreden en ook de werkgevers zijn enthousiast over de bijdrage van de opleiding aan de loopbaan van hun werknemers. “De succesvolle Ad is niet het mislukte broertje van de hbo-bachelor, maar een zelfstandige opleiding met een duidelijke meerwaarde voor student en arbeidsmarkt.”

Kruispunt

Na tien jaar experimenteren staat de Ad weer op een volgend kruispunt. “De Ad kan succesvol zijn, maar dan moet er wel wat gebeuren”. Na het goede voorbeeld van de Rotterdam Academy (RAC) van de Hogeschool Rotterdam pakken nu andere hogescholen de handschoen op en starten over het hele land RAC-constructies op. Er zijn nog wel veel obstakels te overwinnen en steun van werkgevers, roc’s en overheid kunnen de hogescholen goed gebruiken. “Er lijkt genoeg momentum. Genoeg om met frisse moed aan de slag te gaan.”

U kunt hier het artikel Teleurstellend én opbeurend downloaden.

Contact over dit onderwerp

Dr. José Mulder
Dr. José MulderOnderzoeker
06-13562786