De invloed van de manier van leren

Op maandag 18 april vond de rondetafelbijeenkomst plaats over de invloed van de manier van leren op prestaties en motivaties van studenten.

Veel partijen aan de rondetafel

Aanleiding van de bijeenkomst is de nieuwe publicatie Leren werken, werkend leren in de TechniekFabriek, waarin de auteurs met het voorbeeld van de TechniekFabriek een ‘hybride leeromgeving’ beschrijven. In deze leeromgeving zien we een verbinding tussen het schoolse leren en het leren op de werkplek.

Overhandiging publicatie

José van den Berg overhandigde het onderzoek over de TechniekFabriek aan Peter Lourens van het ministerie van OCW. Het onderzoek laat zien dat het leren werken en werkend leren een positieve invloed heeft op de leertevredenheid en leeruitkomsten van de leerlingen.

Studenten onderstrepen het belang

De sprekers benadrukten het belang van hybride leren en studenten van de TechniekFabriek onderstreepten dit belang. In de TechniekFabriek werken NedTrain, ROC van Twente en ROC van Amsterdam samen aan het opleiden van vakkundige, technische talenten in een hybride leeromgeving.

Veel partijen bij elkaar

Het gesprek werd gevoerd door leerlingen, docenten, roc’s, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers en wetenschappers. Daarnaast waren het ministerie van OCW, de Onderwijsraad, BVMBO en praktijkopleiders en management van de NS vertegenwoordigd.

Lees ook de blog van Peter Lourens, ministerie van OCW en de blog van Erica Aalsma, De Leermeesters. 

Contact over dit onderwerp

Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergManaging onderzoeker
06-51207093