Maandelijkse Archieven: april 2016

Home » Archieven voor april 2016

Maatwerk nodig voor doorstroom naar hbo

Rob Martens, José Mulder en Henny Morshuis in Trouw Er is sprake van een grote mismatch tussen individuele talenten en het gekozen hbo-onderwijs. De afgelopen tien jaar gingen vier van de tien jongeren binnen een jaar iets anders doen. Rob Martens, José Mulder en Henny Morshuis pleiten in Trouw onder andere voor maatwerk [...]

2017-07-03T15:02:50+00:00 30 april 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , , |

Veel partijen aan de rondetafel

De invloed van de manier van leren Op maandag 18 april vond de rondetafelbijeenkomst plaats over de invloed van de manier van leren op prestaties en motivaties van studenten. Aanleiding van de bijeenkomst is de nieuwe publicatie Leren werken, werkend leren in de TechniekFabriek, waarin de auteurs met [...]

2016-12-21T20:52:19+00:00 25 april 2016|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , |

CINOP Lentesessie

Het verslag Onderwijs in goede banen, beter door de keten! Dat was het credo van de jaarlijkse CINOP Lentesessie 2016. Afgelopen donderdag 24 maart gingen vijftig bestuurders van vo, mbo en hbo in gesprek over actuele vraagstukken in de keten vo-mbo-hbo en de route naar de arbeidsmarkt. Bekijk [...]

2016-12-22T10:11:59+00:00 25 april 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|

Eerste resultaten project Doorstroom mbo-hbo

Tijdens de Studiekeuzeconferentie Op donderdag 17 maart presenteerde José Mulder de eerste resultaten van het onderzoek naar de doorstroom mbo-hbo tijdens de Studiekeuzeconferentie van Studiekeuze123. Op de studiekeuzeconferentie van 2016 stonden verbinding en aansluiting centraal. Tussen het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. En tussen elkaars visies [...]

2018-06-26T13:04:29+00:00 20 april 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |

Evaluatie vernieuwing vmbo

Nieuw onderzoek toegekend aan ecbo Een consortium onder leiding van ecbo gaat de evaluatie van de vernieuwing van het vmbo uitvoeren. De onderzoekers gaan na hoe scholen de vernieuwing van het vmbo invoeren, tot welke resultaten dat leidt en in hoeverre de vernieuwingsdoelstellingen van het ministerie van OCW daarmee worden bereikt. [...]

2016-12-22T08:28:12+00:00 18 april 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: |

Oproep praktijkvoorbeeld kritische denkvaardigheden

Ontwikkeling handreiking kritische denkvaardigheden Minister Bussemaker (OCW) heeft de generieke eisen in het Examen- en kwalificatiebesluit voor loopbaan en burgerschap aangescherpt. Het burgerschapsonderwijs krijgt de opdracht om expliciet aandacht te besteden aan de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden bij mbo-leerlingen. In opdracht van OCW & MBO Raad werken ecbo [...]

2016-12-22T08:35:47+00:00 15 april 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Recht doen aan beroepsonderwijs

Oratie van Renée van Schoonhoven Op 8 april hield Renée van Schoonhoven, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs, haar oratie ‘recht doen aan beroepsonderwijs’. Renée van Schoonhoven is per 1 september 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs. Zij houdt zich op deze leerstoel bezig [...]

2017-07-03T14:20:25+00:00 10 april 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|

Spraakmakend boek over het mbo gepresenteerd

Sjoerd Karsten: nuchtere balans van het mbo Onderwijssocioloog Sjoerd Karsten heeft op dinsdag 12 april zijn boek De hoofdstroom in de Nederlandse onderwijsdelta. Een nuchtere balans van het mbo gepresenteerd. Het boek besteedt aandacht aan de voorgeschiedenis, de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen van het mbo. [...]

2016-12-22T09:49:09+00:00 7 april 2016|Categorieën: Kennisverspreiding, Mbo-organisatie|