Het vervolg in 2016

Ecbo zal ook in 2016 onderzoek rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, ontwikkelen en verspreiden. Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten.

Ecbo & 21ste-eeuwse vaardigheden

Slowscan

Met onderwijsteams wordt de slowscan uitgevoerd om in 2 uur de onderwijsaandacht voor de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheden in kaart te brengen. De slowscan, het gesprek en de schriftelijke terugkoppeling leidt binnen het onderwijsteam tot:
  • kennis over wat de 21ste-eeuwse vaardigheden zijn
  • inzicht in wat voor onderwijsaandacht er al is
  • inspiratie hoe collega’s het aanpakken
  • identificatie van witte vlekken: wat krijgt nog onvoldoende aandacht?

Innovatiemonitor Leren Veranderen

Binnen veel roc’s worden onderwijsinnovaties doorgevoerd om het curriculum meer toekomstbestendig te maken. Het gaat dan om het Veranderen van het Leren qua:
  • Inhoud (bijv. hoe meer aandacht voor ondernemendheid?)
  • Vorm (bijv. hoe meer verbinding tussen theorie en praktijk?)
  • Rollen (bijv. hoe meer naar de docent als coach?)
De innovatiemonitor draagt hieraan bij door te Leren van het Veranderen. Wat zijn de beoogde doelen en mechanismen? In hoeverre worden deze gerealiseerd binnen en buiten het curriculum, bij docenten en studenten? Via de monitor worden het verloop van de innovatie en verbeterpunten teruggekoppeld.

Nieuwsbrief op de 21ste

De komende periode wordt elke 21ste van de maand een nieuwsbrief verstuurd rondom het thema 21ste-eeuwse vaardigheden. Lezers krijgen daarmee:
  • Inzicht in recent onderzoek en beleid
  • Inspiratie vanuit een praktijkvoorbeeld en wisselende gastcolumn
  • De gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, o.a. via de Vraag van de Maand

Handreiking Kritische Denkvaardigheden

Samen met CINOP Advies verzamelt ecbo interessante praktijkvoorbeelden van onderwijsaandacht voor kritische denkvaardigheden. Een belangrijke, maar niet de enige, bron is daarbij het Netwerk Burgerschap. Voorbeelden worden verzameld en gerubriceerd, bijvoorbeeld naar werkvorm, subthema, geschikt niveau, et cetera. De voorbeelden worden gepresenteerd via een brochure en website. Input voor interessante praktijkvoorbeelden is welkom.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de betrokkenen op dit thema:

Pieter Baay
pieter.baay@ecbo.nl

Ingrid Christoffels

Contact over dit onderwerp

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627
Dr. Ingrid Christoffels
Dr. Ingrid ChristoffelsOnderzoeker
06-10250630