Vraag naar vaardigheden

Amélia Roman

Een leven lang leren

Barbara van Wijk & Marieke Buisman

Arbeidsmarktreserves in beeld

Amélia Roman & Marieke Buisman

Nabij op afstand: ouders en het mbo

Wil van Esch, Régina Petit & Frederik Smit

Examenprofielen

Anneke Westerhuis

Bevorderen van disseminatie van innovaties in het beroepsonderwijs

Regina Mulder

Van postbode tot regisseur

Louise van de Venne & Régina Petit

Samenwerken aan VM2

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens, Machiel Bouwmans & Ed Weijers

Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo

Jan Neuvel, Wil van Esch & Anneke Westerhuis

Beroepenmobiliteit en leven lang leren

Amelia Roman & Sandra van den Dungen

Werkleerplicht

Marieke Buisman & Sjoerd Karsten

Sociaal kapitaal in het mbo

Wil van Esch, Régina Petit, Jan Neuvel & Sjoerd Karsten

Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs

Marjan Glaudé, José van den Berg, Fred Verbeek & Elly de Bruijn

Laaggeletterdheid in Nederland

Didier Fouarge, Willem Houtkoop & Rolf van der Velden

Project Examenprofiel

Jo Fond Lam & Anneke Westerhuis

Een meetinstrument burgerschap voor het mbo?

Louise van de Venne & Knup Fuhri Snethlage

Wat levert het op?

Arjan van der Meijden

Kleur van het mbo

Shirley Khoeblal & Marjon Reiziger i.s.m Wil van Esch

Het Nederlandse onderwijs geketend

Anneke Westerhuis & Barbara van Wijk

Leren & Werken; de balans opgemaakt

Anneke Westerhuis & Marja van den Dungen

VM2 op weg naar resultaat, tussenrapportage VM2-experimenten 2010-2011

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens & Machiel Bouwmans m.m.v. Ed Weijers & Marloes Keijzer

Verkenning van de deelname van dertigplussers in het technische beroepsonderwijs

Marc van der Meer, Erik Fleur, Maurice van Heumen & Dominique Olvers

Personeelsbeleid in het mbo

Trudy Moerkamp, Jose Hermanussen, Ria Groenenberg, Karel Visser, Maren Thomsen, Frank Streefland & Aad Oosterhof

Inventarisatie verkorte bol-opleidingen op niveau 4

Regina Petit, Jan Neuvel & Wil van Esch

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Hester Smulders, Barbara van Wijk & Ilya Zitter

De verloren zonen (m/v)

Barbara van Wijk, Erik Fleur, Erik Smits & Cees Vermeulen

Regionale samenwerking: Een beleids- en onderzoeksagenda

Louise van de Venne, Frank Cörvers, Maren Thomsen & Bernard Verlaan

Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen in het Beroepsonderwijs

Ilya Zitter & Aimée Hoeve m.m.v. Erica Aalsma

Onderzoek Effectief Innoveren

Joke Huisman, m.m.v. José van den Berg, Sandra van den Dungen, Paul Steehouder, Haske van Vlokhoven & Barbara van Wijk

Uitval, diplomering en opstroom binnen het mbo

Arjan van der Meijden

Naar een verbindende leerarchitectuur

Marc van der Meer & Régina Petit

LLL: een toekomstkeuze in het hbo?

Marja van den Dungen & Anneke Westerhuis i.s.m. Patrick Leushuis

Zien en gezien worden als toekomstig werknemer

Régina Petit, Guido Kuijvenhoven, Wil van Esch & Sjoerd Karsten

Taal terug op het mbo

Eline Raaphorst & Paul Steehouder

Opleidingsniveau en beroepsrichting in de doorstroom van vmbo naar mbo

Jan Neuvel & Wil van Esch

Cedefop: Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects

Cedefop

Een schepje erbovenop: via mbo 2 naar mbo 3

Karel Visser & Barbara van Wijk

Competentiegericht onderwijs en de rol van HRM

Aad Oosterhof & Frank Streefland