Cedefop: ‘A bridge to the future: European policy for vocational education and training 2002-10’

Cedefop

Succesfactoren voor verduurzaming van leren & werken

Marja van den Dungen & Anneke Westerhuis

Flexibiliteit in het mbo: remmers en trekkers

Jos van Kuijk, Gerrit Vrieze, Sebastiaan Peek & Frederik Smit

Configuraties mbo-opleidingen

Joke Huisman

Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

Wil van Esch & Jan Neuvel

Interview over monitor doorstroom vmbo mbo. ‘Het blijkt nog niet uit de cijfers, maar er zijn duidelijk verbeteringen’

Piet Hugen

VM2 experimenten: verandering van context

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens, Machiel Bouwmans & Ed Weijers

Saamhorigheid in het mbo

Truus Groenewegen

Monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland

Aimée Hoeve, Hester Smulders & Karin Truijen

De menselijke maat in het mbo

Louise van de Venne & Mark Hesseling

Cedefop – Working and Ageing

Cedefop

Rapportage 1e meting routinevorming: monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland

Aimée Hoeve, Hester Smulders & Karin Truijen

Monitor MBO-Ambitie Programma: Achtergrond, aanpak en instrumenten

Arjan van der Meijden & Paul Steehouder

Leren kiezen / kiezen leren

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Annemie Winters

De vavo-deelnemers in beeld

Ria Groenenberg, Barbara van Wijk & Wil van Esch

Versterk leerpotentieel van het mbo

Ellen Klatter, Marc van der Meer

De route van havo naar mbo: uitweg of omweg?

Sandra van den Dungen & Anneke Westerhuis

De bbl als leerweg voor volwassenen

Ton Eimers, Erik Keppels & Annet Jager

Over de grens

Régina Petit, Ria Groenenberg & Guido Kuijvenhoven

Leren in hybride leeromgevingen

Joke Huisman, Elly de Bruijn, Liesbeth Baartman, Ilya Zitter & Erica Aalsma

Cgo langs de meetlat

Arjan van der Meijden, Anneke Westerhuis, Joke Huisman, Jan Neuvel & Ria Groenenberg

Zicht op effect?

Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens & Ed Weijers

Rapportage monitor MBO-Ambitie Programma 2008

Arjan van der Meijden & Paul Steehouder

De kleur van het middelbaar beroepsonderwijs

Wil van Esch

Beslist pareltjes’: Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom

Jose Hermanussen, Elly de Bruijn & Louise van der Venne

Van vmbo naar mbo: doorstroom en loopbaankeuzes

Jan Neuvel & Wil van Esch

Monitor HBO-Sprint 2008

Hester Smulders, Wil van Esch, Paul Steehouder & Tonny Huisman

Medezeggenschap en participatie van docenten

Mark Hesseling, Rob Poell, Evert Smit, Lisette Vonk & Marianne van Woerkom

De positie van het mbo in het buitenland

Karel Visser, Anneke Westerhuis & Ben Hövels

Over kwalificaties en kwaliteit

Renée van Schoonhoven & Ilona Koning (red.)