Prestaties gevraagd!

Renée van Schoonhoven & Ilona Koning (red.)

Focus op raakvlakken

Ellis Andriessen

Kansen voor kleinschaligheid

Eva Voncken & Sjoerd Karsten

Doorstroom en stapelen in het onderwijs – eindrapport –

Björn Dekker, Wil van Esch, Heidi van Leenen & Peter Krooneman

De praktijk als kennisbasis

José van den Berg, Cees Doets & Anneke Westerhuis

Vmbo Carrousel: bewustere loopbaankeuzes door bedrijfsbezoeken

Jan Neuvel & Wil van Esch

Leven lang leren voor vitaliteit

Loek Nieuwenhuis, Patricia Gielen & Derk-Jan Nijman

Kennisgemeenschappen

Louise van de Venne, Marja van den Dungen & Ria Groenenberg

Het Metalen Scharnierpunt

Joke Huisman & Adri Pijnenburg

Brede verkenning van een leven lang leren

Cees Doets, Wil van Esch & Anneke Westerhuis

Staalkaart van educatieve netwerken in de regio Utrecht

Ria Groenenberg

Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid over het jaar 2007

Willem Houtkoop

Palet van de non-formele educatie in Nederland

Cees Doets, Wil van Esch, Jan Houtepen, Karel Visser & Janneke de Sousa

Het ABC van de loopbaan

Rob Stufkens

Educatie: een tak apart?

Renée van Schoonhoven

Monitor TechnoTalent

Ria Groenenberg & Jose Hermanussen

Max van der Kamp remembered

Jacques Zeelen, Corinne van Beilen & Meindert Slagter

Een rol van betekenis

Eva Voncken & Flora Breemer

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2004

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne

Evaluatie Innovatiearrangement Beroepskolom 2003

Elly de Bruijn, Jose Hermanussen & Louise van de Venne