Karel Kans

Home / Karel Kans

Drs. Karel Kans
Senior onderzoeker
06-12234777
karel.kans@ecbo.nl

Pilot bol-opleiding in de praktijk

Door Albeda College en zorginstelling Laurens

Albeda College en zorginstelling Laurens in Rotterdam starten gezamenlijk een pilot voor een Innovatie Praktijkroute voor niveau 4 studenten verpleegkunde. De bol-opleiding wordt volledig binnen de zorginstelling vormgegeven.

20 november 2016|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , |

Een reactie op het advies van de Onderwijsraad

Validering van informeel leren. Een olifant in de kamer?

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over de vraag hoe de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt beter kan. In dit interview reageert Karel Kans, onderzoeker bij ecbo, op het advies.

Voorstel bekwaamheidseisen gereed

voor onderwijsondersteunend personeel in het mbo Minister Bussemaker van OCW ontving vrijdag 10 juni van de beroepsvereniging van opleiders in het mbo (BVMBO) een voorstel voor bekwaamheidseisen voor onderwijsondersteunend personeel in het mbo. http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/bekwaamheidseisen-oop-458x309.jpg Bekwaamheidseisen beschrijven de basis waaraan onderwijsondersteunend personeel minimaal aan moet voldoen om hun werk [...]

30 juni 2016|Categorieën: Mbo-organisatie|Tags: , , |