21ste-eeuwse vaardigheden

Home / 21ste-eeuwse vaardigheden

Bildung in het beroepsonderwijs

Onderzoek naar de waarde(n) van brede vorming in het beroepsonderwijs in vakblad Profiel

In een vierluik zijn expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) en vier mbo-instellingen aan het woord over praktijkonderzoeken. Deel I bevat de slowscan onderwijsaandacht 21ste-eeuwse vaardigheden met ROC Friese Poort, die ook tijdens de PRO-meeting van 4 december centraal staat.

10 december 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

De Slowscan onderwijsaandacht

Slowscan 21ste-eeuwse vaardigheden in vakblad profiel

In een vierluik zijn expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) en vier mbo-instellingen aan het woord over praktijkonderzoeken. Deel I bevat de slowscan onderwijsaandacht 21ste-eeuwse vaardigheden met ROC Friese Poort, die ook tijdens de PRO-meeting van 4 december centraal staat.

22 november 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Classroom Escape21 daagt uit meer van jezelf te vragen

Classroom Escape21: dé manier om te werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden in de les

Op 30 juni 2017 vond weer een open inschrijving variant plaats van Classroom Escape21. Docenten gingen op een spannende en vernieuwende manier aan de slag met 21ste-eeuwse vaardigheden.

10 juli 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , |

Rijksuniversiteit, Alfa-college en Installatiebranche ontwikkelen samen een nieuwe mbo-4 opleiding

Rijksuniversiteit, Alfa-college en Installatiebranche ontwikkelen samen een nieuwe mbo-4 opleiding Opleiding Technicus engineering instal- en elektrotechniek in Noord-Nederland De opleiding is gericht op de toekomstige werkzaamheden van technici in de Installatiebranche. Hoewel de klassieke term ‘installatiebranche’ anders doet vermoeden, gaat het hier om een hoogwaardige mbo-opleiding op het snijvlak van techniek [...]

20 juni 2017|Categorieën: Geen categorie|Tags: |

Ecbo en partners voeren driejarig NRO-onderzoek uit over 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

Meer zicht op het niveau en de ontwikkeling van studenten rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden.

Het onderzoeksvoorstel “Move21: De ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden en vorming in beeld” is gehonoreerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het driejarig onderzoek Move21 is ontstaan vanuit de wens van scholen om meer zicht te krijgen op het niveau en de ontwikkeling van studenten rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden

6 mei 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , , |

Mbomediawijs.nl is vernieuwd

Docenten inspireren en helpen met het mediawijs maken van hun studenten

Alle mediawijsheidlessen zijn weer up to date en voorzien van de best aansluitende werkvormen of digitools. Wekelijks ontwikkelt het practoraat sociale media een Mediamomentje, waarin zij een actualiteit koppelen aan mediawijsheid. Dit om de docent nog meer handvatten te geven om mediawijsheid in de klas te bespreken.

21 maart 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Talent voor de Toekomst, 21ste-eeuwse vaardigheden als keuzedeel

Talent voor de Toekomst, 21ste-eeuwse vaardigheden als keuzedeel http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2017/02/startcollege.jpg Samenwerking tussen Zadkine Startcollege en De Cultuurschool Kennismaking Zadkine Startcollege biedt entreeopleidingen aan voor jongeren, volwassenen en anderstaligen die een diploma op niveau 1 willen behalen. Met dit diploma stromen de studenten door ar mbo-niveau 2 of gaan aan het werk als [...]

21 februari 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Sociale netwerken als kans en obstakel binnen Passend Onderwijs

Inzicht in het belang van sociale netwerken van jongeren

Op 19 januari 2017 gaf Pieter Baay de 300 deelnemers van het Platform Passend Onderwijs inzicht in het belang van sociale netwerken van jongeren. Hij liet zien hoe sociale netwerken arbeidsmarktkansen beïnvloeden, maar jongeren ook kunnen tegenwerken.

20 januari 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Laat het beroepsonderwijs zelf ook beginnen met het inzetten van 21ste-eeuwse vaardigheden

Laat het beroepsonderwijs zelf ook beginnen met het inzetten van 21ste-eeuwse vaardigheden http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/nationale-denktank-458x309.jpg Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Vivian van Wingerden Digitaal vaardig, denkvaardig, inter- en intrapersoonlijk vaardig: het is een behoorlijke lijst aan vaardigheden die we vereisen van de gemiddelde student om hen klaar te stomen voor de samenleving van de 21ste [...]

21 november 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Kernvaardigheden

Kernvaardigheden Geletterdheid (taal), gecijferdheid (rekenen) en probleemoplossend vermogen (21ste-eeuwse vaardigheden) worden gezien als kernvaardigheden. Beheersing hiervan is belangrijk voor een kansrijke positie op de arbeidsmarkt en om jezelf staande te houden in de maatschappij. Met de veranderende samenleving en arbeidsmarkt worden ook 21ste-eeuwse vaardigheden steeds vaker als kernvaardigheden [...]

16 november 2016|Categorieën: Geen categorie|Tags: , , |

Werk aan de winkel!

Werk aan de winkel! http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/LRN.jpg Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Sem van Geffen De zzp’er: zelfstandige zonder personeel. Onlangs werd door de gemeente Amsterdam een mooi initiatief aangekondigd: een scholingsvoucher voor zzp'ers. Is uw inkomen lager dan 120% van het Sociaal Wettelijk Minimum, dan kunt u ermee aan de slag. Veel zzp'ers zitten [...]

21 oktober 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Het is me wat met die vaardigheden van de 21ste eeuw

Het is me wat met die vaardigheden van de 21ste eeuw http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/Ben-Wilbrink.jpg Gastcolumn 21e-eeuwse vaardigheden: Ben Wilbrink Volgens de psychologie bestaan ze niet. Maar ook de mensen van Platform Onderwijs 2032 roken al onraad: het Eindadvies van het platform verheerlijkt creativiteit, probleemoplossen en sociale vaardigheden, maar vermijdt zorgvuldig ze ‘vaardigheden van [...]

21 september 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Kritisch denkvermogen mbo-ers over vluchtelingen, alcohol en homoseksuelen

Verkenning over kritisch denken van mbo-niveau 2-studenten

Ecbo en de Universiteit Utrecht deden een verkenning in hoeverre mbo niveau 2-studenten kritisch denken en hoe dit gestimuleerd kan worden. Jongeren kunnen makkelijker kritisch denken over onderwerpen die dichtbij hen staan.

6 september 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Ook voor mbo’ers geldt: een leven lang leren

Ingrid Christoffels en Pieter Baay in Sociale Vraagstukken

De ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ die mbo’ers moeten aanleren, zijn niet zo nieuw als de term doet vermoeden. Kritisch denken, communiceren, samenwerken en ondernemen bestaan al sinds Aristoteles. Echt nieuw is de vereiste van het altijd blijven leren.

Kritisch denken en taalvaardigheid

Ecbo-onderzoekers in artikel van LES

In dit artikel gaan ecbo-onderzoekers Pieter Baay en Esther Beekman in op de 21ste-eeuwse vaardigheid kritisch denken. Een vaardigheid die onlosmakelijk verbonden is met taalvaardigheid.

10 juli 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , , |

Netwerkweek

Netwerkweek http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/Logo-SintLucas-458x309.jpg Praktijkvoorbeeld SintLucas Vakschool SintLucas heeft als doel midden in de samenleving te staan en een verbinding te vormen tussen leerlingen, studenten, medewerkers en de praktijk. Binnen en buiten school werken zij samen aan een toekomst in de creatieve industrie. Daarbij staan de eigen ontwikkeling én de ontwikkeling van de [...]

21 juni 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

21ste-eeuwse vaardigheden als doel?

21ste-eeuwse vaardigheden als doel? http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/NVS-NVL-458x309.jpg Dirk Speelman, NVS-NVL De leden van de NVS-NVL zijn decanen, LOB-coaches, maar ook zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wat hen bindt is het gidsen van leerlingen en deelnemers door hun schoolloopbaan, daar waar keuzes aan de orde zijn of het allemaal [...]

21 juni 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

21ste-eeuwse vaardigheden in een hybride leeromgeving & Routeplanner

21ste-eeuwse vaardigheden in een hybride leeromgeving & Routeplanner http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/Friese-Poort-458x309.jpg Praktijkvoorbeeld ROC Friese Poort De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om wendbaar onderwijs. Dit is één van de startpunten van de trektocht van de sector Zorg & Welzijn binnen ROC Friese Poort richting een lerende organisatie, waarbinnen innovatief onderwijs het uitgangspunt vormt. ROC [...]

21 mei 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Discussie over de plaats van 21ste eeuwse vaardigheden in het curriculum: én-én in plaats van óf-óf en daarmee uit ;-)

Discussie over de plaats van 21ste eeuwse vaardigheden in het curriculum: én-én in plaats van óf-óf en daarmee uit ;-) http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/Mediawijsheid-in-de-klas-458x309.jpg Patrick Koning, Koning Willem I College Een veel gevoerde discussie over 21ste-eeuwse vaardigheden is of ze aparte aandacht of volledig geïntegreerde aandacht moeten krijgen in het curriculum. Deze discussie is [...]

21 mei 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Ontwikkeling van leervermogen

Ontwikkeling van leervermogen http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/logo-alfa-college.jpg Praktijkvoorbeeld Alfa College Duurzaam Sinds 2013 is het Alfa College gestart met het project- en adviesbureau AC Duurzaam. Hierin werken Techniekstudenten in samenwerking met ondernemers uit de regio aan projecten, over energie en duurzaamheid. Met dit programma speelt het Alfa College in op de continu veranderende technieksector. [...]

21 april 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Ondernemendheid als kerncompetentie

Ondernemendheid als kerncompetentie http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/logo-kw1c-458x309.jpg Praktijkvoorbeeld Koning Willem 1 College Het Koning Willem 1 College is drie jaar geleden voor niveau 4 studenten aan de Ondernemersacademie begonnen met het programma Ondernemendheid . Met dit innovatieve onderwijsprogramma tracht het Koning Willem 1 College aandacht te schenken aan competenties die van belang zijn op [...]

21 maart 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Pleidooi voor passie

Pleidooi voor passie Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Kars Boelens Sinds de eeuwwisseling is het credo van onderwijs (en met name het mbo) competentie geweest, een containerbegrip voor ‘vaki’, wat staat voor vaardigheden, attitude, kennis en inzicht. In de overgang naar competentie- naar praktijkgericht leren is de aandacht voor competenties gebleven, maar de [...]

21 maart 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Studieloopbaanbegeleiding 2.0

Studieloopbaanbegeleiding 2.0 http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/Clusius-college-458x309.jpg Clusius College Sinds het schooljaar 2014 - 2015 is het Clusius College bezig met een nieuw integraal studie- en loopbaan begeleidingsprogramma (SLB-programma). Aanleiding hiervoor is de continu veranderende arbeidsmarkt, waarin je het met alleen vakspecifieke vaardigheden steeds moeilijker krijgt. Belangrijk is het kennen en benutten van je eigen [...]

21 februari 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Leren doe je in de praktijk

Leren doe je in de praktijk http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/KDingemans0193.jpg Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Koen Dingemans Koen Dingemans (OTIB) reageert met zijn column op de column van Bas Vink en Jan de Jong (GO College).  Er is bij ons opnieuw een kindje op komst, en dus moet er verbouwd worden. Een nieuwe kamer erbij, met [...]

21 februari 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Ecbo & 21ste-eeuwse vaardigheden

Het vervolg in 2016 Ecbo zal ook in 2016 onderzoek rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, ontwikkelen en verspreiden. Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten. http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/Ecbo-Digitale-Vaardigheden-def.jpg Slowscan Met onderwijsteams wordt de slowscan uitgevoerd om in 2 uur de onderwijsaandacht voor de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheden in kaart te [...]

5 februari 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Twaalf “21ste-eeuwse vaardigheden” voor de mbo’er van straks

Persbericht Op donderdag 4 februari presenteren onderzoekers Ingrid Christoffels en Pieter Baay hun publicatie De toekomst begint vandaag. Zij laten twaalf vaardigheden zien die leerlingen op het mbo moeten leren om toekomst-proof te zijn. Het mbo is daarmee nét anders dan andere onderwijssectoren als po en vo. Dé vaardigheid van de toekomst is [...]

1 februari 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Waar staat de meterkast?

Waar staat de meterkast? http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/Bas-Vink-Jan-de-Jong.jpg Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Bas Vink en Jan de Jong “Waar staat de meterkast?” Dat is het eerste dat hij hoort nadat hij de voordeur heeft geopend. Na een gastvrije “goedenavond” terug te hebben gegeven, wijst meneer de Jong de storingsmonteur de plek waar het probleem nader [...]

21 januari 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Learning-on-the-job

Learning-on-the-job http://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/leeuwenborg.jpg Medtronic en ROC Leeuwenborgh Eén context waarin 21ste-eeuwse vaardigheden meer onderwijsaandacht kunnen krijgen, is de beroepscontext in een authentieke leeromgeving. De bbl-opleiding die ROC Leeuwenborgh in samenwerking met Medtronic hebben vormgegeven, is hier een mooi voorbeeld van. In 2014 is Medtronic, leverancier van medische technologie (medical devices), in samenwerking [...]

21 januari 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |