Zicht op effect?

Home / Portfolio / Zicht op effect?

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Zicht op effect?

Experimenten VM2 eerste en tweede tranche 2009-2010

Auteur(s):
Renée van Schoonhoven, Dennis Heijnens en Ed Weijers
Publicatiedatum:
maart 2010

n de zomer van 2008 is een begin gemaakt met de VM2-experimenten: voor in totaal 40 experimenten is groen licht gegeven.

In de VM2-experimenten wordt door vmbo- en mbo-scholen samengewerkt aan het inrichten van één leertraject dat begint in het derde leerjaar vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en dat duurt totdat de leerling, op de locatie waar hij of zij het traject is gestart, de mbo-niveau 2-kwalificatie heeft behaald.

Nieuwe tranche

De experimenten mogen de inrichting van het leertraject in hoge mate zelf bepalen; het afnemen van het vmbo-examen is bijvoorbeeld niet verplicht. De eerste tranche heeft in de zomer van 2009 vervolg gekregen in een tweede tranche van in totaal 130 experimenten.

Experiment in beeld

In de monitor wordt in beeld gebracht hoe de ontwikkeling van de experimenten inhoudelijk en procesmatig verloopt en tot welke kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten dit leidt.

Gang van zaken

De monitor wordt uitgevoerd aan de hand van periodieke monitorgesprekken met de experimenten, aan de hand van vragenlijsten en aan de hand van leerlinggegevens die worden betrokken van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen: CFI). Door deze combinatie van dataverzamelingstechnieken genereert de monitor een fijnmazig en gedetailleerd beeld van de gang van zaken bij de experimenten

Zicht op effect?
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Gerelateerde publicaties

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

11 december 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop.

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone