Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Home / Portfolio / Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Inzichten van en voor de praktijk

Auteur(s): Barbara van Wijk en Carlos van Kan
Publicatiedatum: januari 2014

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv) is al jaren een doelstelling van de opeenvolgende kabinetten. Ecbo deed verkennend onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval: hoe is dit georganiseerd en welke behoeften leven er bij docenten en instellingen?

Mbo-instellingen worden gestimuleerd om te werken aan bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen, opvangklassen voor deelnemers die geen studiekeuze kunnen maken en zorgfaciliteiten. Voor veel van die maatregelen is het van belang dat vroegtijdig gesignaleerd is dat deelnemers dreigen uit te vallen. Zo kan de school of de hulpverlening tijdig ingrijpen.

Praktijktheorieën

Er is nog niet veel bekend over het proces van het identificeren van deelnemers die het risico lopen om uit te vallen. Met dit verkennende onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van voortijdige onderwijsuitval wil ecbo een indruk krijgen van de praktijktheorieën waarover docenten beschikken wanneer het gaat om vroegtijdige signalering van voortijdig schoolverlaten, hoe de signalering is georganiseerd in de instellingen en aan wat voor inzichten behoefte is binnen de mbo-instellingen.

Belang van signalering

De publicatie Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval heeft tot doel 1) docenten in het mbo in staat te stellen kritisch te reflecteren op hun eigen praktijktheorieën aangaande deze problematiek en 2) het gesprek tussen docenten, management en stafmedewerkers op gang te brengen over de wijze van signaleren, mogelijke verbeterpunten en het belang van een goede signaleringspraktijk.

Meer informatie

Het onderzoek naar vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval is verschenen in een publieksversie en als onderzoeksverantwoording.

Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Gerelateerde publicaties

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

11 december 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop.

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone