Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Home / Portfolio / Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval

Inzichten van en voor de praktijk

Auteur(s): Barbara van Wijk en Carlos van Kan
Publicatiedatum: januari 2014

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv) is al jaren een doelstelling van de opeenvolgende kabinetten. Ecbo deed verkennend onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval: hoe is dit georganiseerd en welke behoeften leven er bij docenten en instellingen?

Mbo-instellingen worden gestimuleerd om te werken aan bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen, opvangklassen voor deelnemers die geen studiekeuze kunnen maken en zorgfaciliteiten. Voor veel van die maatregelen is het van belang dat vroegtijdig gesignaleerd is dat deelnemers dreigen uit te vallen. Zo kan de school of de hulpverlening tijdig ingrijpen.

Praktijktheorieën

Er is nog niet veel bekend over het proces van het identificeren van deelnemers die het risico lopen om uit te vallen. Met dit verkennende onderzoek naar het vroegtijdig signaleren van voortijdige onderwijsuitval wil ecbo een indruk krijgen van de praktijktheorieën waarover docenten beschikken wanneer het gaat om vroegtijdige signalering van voortijdig schoolverlaten, hoe de signalering is georganiseerd in de instellingen en aan wat voor inzichten behoefte is binnen de mbo-instellingen.

Belang van signalering

De publicatie Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval heeft tot doel 1) docenten in het mbo in staat te stellen kritisch te reflecteren op hun eigen praktijktheorieën aangaande deze problematiek en 2) het gesprek tussen docenten, management en stafmedewerkers op gang te brengen over de wijze van signaleren, mogelijke verbeterpunten en het belang van een goede signaleringspraktijk.

Meer informatie

Het onderzoek naar vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval is verschenen in een publieksversie en als onderzoeksverantwoording.

Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Gerelateerde publicaties

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

,

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Passend in een internationale trend?

Jaarlijks stappen rond de 90.000 leerlingen direct over van het vmbo naar het mbo. De leerweg die zij in het vmbo volgen bepaalt in hoge mate op welk niveau ze in het mbo instromen. De afgelopen jaren zien we een daling van de instroom aan de basisberoepsgerichte leerweg, wat tevens leidt tot een daling in de instroom op niveau 2 van het mbo.

Gerelateerd nieuws

704, 2017

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

7 april 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

2909, 2016

Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

29 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

Presentatie doorstroom mbo-hbo

Minister Bussemaker nodigde maandag 29 augustus bestuurders van mbo’s en hogescholen uit om het te hebben over doorstroom van mbo naar hbo. In het kader van de gelijke kansen-alliantie wil de minister ervoor zorgen dat de overgang tussen mbo en hbo soepeler gaat verlopen. Om de bijeenkomst af te trappen verzorgde José Mulder (ecbo) een presentatie over de doorstroom van mbo naar hbo waarin de nadruk lag cijfers en feiten.

409, 2016

MBO van de toekomst

4 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor MBO van de toekomst

Schuurt langs de grenzen van de wet?

Het mbo zit niet stil als het gaat om mbo2025. Zo zijn er 11 scholen die een consortium vormen en zo als partner deelnemen in de Nationale Denktank 2016 die als thema ‘het beroepsonderwijs van de toekomst’ heeft.

Gerelateerde events

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni @ 13:30 - 17:00

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone