Vijf jaar VM2

Home / Portfolio / Vijf jaar VM2

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Vijf jaar VM2

Samenvatting van de uitkomsten van de VM2-monitor 2008-2012

Auteur(s): Renée van Schoonhoven en Machiel Bouwmans
Publicatiedatum: november 2013

Onlangs is het eindrapport van het landelijk experiment met de geïntegreerde leerroute VM2 verschenen en door staatssecretaris Dekker (OCW) aangeboden aan de Tweede Kamer. In opdracht van ecbo monitorde Actis de voortgang van het experiment, dat liep vanaf 2008.

De kern van VMS is één locatie, één docententeam, één pedagogisch-didactische aanpak. Zo wordt leerlingen in de kwetsbare periode van de overgang van vmbo naar mbo een doorlopende leerlijn aangeboden, in een samenwerking tussen vbmo- en mbo-instellingen. Doel van het VM2-experiment was te onderzoeken of deze aanpak bijdraagt aan een reductie van de kans op uitval.

Nieuwe leerroutes

De staatssecretaris komt in haar brief aan de Tweede Kamer tot de conclusie dat de uitkomsten van het VM2-experiment een goede basis vormen voor de verdere ontwikkeling van nieuwe geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo: de vakmanschaproute en de technologieroute.

Pluspunten

Het eindrapport Vijf jaar VM2. Samenvatting van de uitkomsten van de VM2-monitor 2008-2012 laat zien dat het percentage schooluitvallers in deze experimenten significant lager is dan in vergelijkbare groepen. Ook behalen de jongeren in het experiment vaker en sneller een startkwalificatie. Essentieel voor dit succes is een goede regionale samenwerking tussen vmbo en mbo.

Leermomenten

De monitor laat echter ook de minder positieve ervaringen van het experiment zien: relatief veel experimenten zijn voortijdig beëindigd omdat de samenwerking tussen de vmbo- en mbo-instelling niet goed van de grond kwam. Ook switchten VM2-leerlingen gedurende hun opleiding opvallend vaak naar niet-VM2-opleidingen.

Meer informatie

Alle resultaten van het VM2-experiment leest u in Vijf jaar VM2. Samenvatting van de uitkomsten van de VM2-monitor. Voorgaande VM2-rapportages vindt u hieronder:
Vijf jaar VM2
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Gerelateerde publicaties

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

11 december 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop.

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone