Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

Home / Portfolio / Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

Lessen uit de regeling Innovatiearrangement

Auteur(s): José Mulder & Pieter Baay
Publicatiedatum: oktober 2015

De overgangen in de beroepskolom verlopen niet altijd zo soepel als gehoopt. Met name studenten die doorstromen van mbo naar hbo en studenten die doorstromen van vmbo naar mbo niveau 1 hebben een hoog uitvalspercentage in het eerste leerjaar. In opdracht van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) heeft ecbo onderzoek gedaan naar de doorstoom binnen de innovatiearrangementen.

De vraag is hoe (regionale) samenwerking tussen vmbo, mbo en hbo vormgegeven kan worden om de doorstroom daadwerkelijk te verbeteren. Om hier een antwoord op te krijgen is een achttiental projecten geanalyseerd waar scholen gezamenlijk geprobeerd hebben de doorstroom in de beroepskolom te verbeteren.

HPBO-innovatiearrangement

De achttien onderzochte projecten zijn uitgevoerd in het kader van het HPBO-innovatiearrangement. De regeling Innovatiearrangement stimuleerde regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en hbo om de opleidingen in het beroepsonderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten. De projecten kregen een innovatiesubsidie om te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs gericht op het verbeteren van, onder meer, de doorstroom in de beroepskolom.

Analyse van achttien projecten

De achttien projecten zijn ingedeeld in vier onderwerpen:
  1. Opzetten van een 9-jarige leerlijn.
  2. Integreren van opleidingen.
  3. Opzetten van gezamenlijke leerwerkplekken.
  4. Anders inrichten van bestaand onderwijs.
Vervolgens is per categorie in kaart gebracht:
  1. Wat waren de initiële doorstroomdoelen van de projecten?
  2. Welke stappen zouden de projecten zetten om die doorstroomdoelen te bereiken?
  3. Welke stappen hebben de projecten in werkelijkheid gezet?
  4. Tot welk effect op de doorstroom hebben die stappen geleid?
  5. Wat maakte de projecten wel/niet tot een succes?

Resultaten

De vraag of het de projecten gelukt is om de doorstroom in beroepskolom te verbeteren, blijkt lastig te beantwoorden. De innovatieprojecten laten wel drie dingen zien: 1. de projecten zijn veelal zo uitgevoerd als van te voren gedacht en 2. de betrokken scholen zijn tevreden over de bewerkstelligde samenwerking. Het is 3. echter niet duidelijk of het project en de samenwerking daadwerkelijk tot een verbetering van de doorstroom hebben geleid.

Lessen die getrokken kunnen worden

Opvallend veel projecten hebben nauwelijks inzicht in precieze doorstroom en uitvalcijfers. Daarnaast wordt doorstroom vaak op een indirecte manier beïnvloed. Dit maakt de effecten van projecten moeilijk te meten.Voor het verbeteren van de doorstroom is het goed om vooraf in kaart te brengen hoe de doorstroom er in de beroepskolom cijfermatig uitziet en vervolgens stil te staan bij de vraag hoe die cijfers beïnvloed kunnen worden.

Hoe komen vmbo-, mbo- en hbo-instellingen tot een effectieve samenwerking als zij elkaar niet of nauwelijks kennen? De juiste mensen dienen gevonden te worden die vanuit de verschillende onderwijsorganisaties het project leiden en uitvoeren. Daarnaast moeten alle partners vanaf de start, of in ieder geval zo snel mogelijk, een bijdrage leveren aan het project. Maar maak de groep van betrokkenen niet te groot. Tot slot moet er, om samenwerking succesvol te laten zijn, draagvlak zijn: verschillende lagen binnen de betrokken opleidingen en instellingen moeten weten wat er speelt.
Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Dr. José Mulder
Dr. José MulderOnderzoeker
06-13562786
Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerde publicaties

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

,

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Passend in een internationale trend?

Jaarlijks stappen rond de 90.000 leerlingen direct over van het vmbo naar het mbo. De leerweg die zij in het vmbo volgen bepaalt in hoge mate op welk niveau ze in het mbo instromen. De afgelopen jaren zien we een daling van de instroom aan de basisberoepsgerichte leerweg, wat tevens leidt tot een daling in de instroom op niveau 2 van het mbo.

Gerelateerd nieuws

704, 2017

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

7 april 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

2909, 2016

Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

29 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

Presentatie doorstroom mbo-hbo

Minister Bussemaker nodigde maandag 29 augustus bestuurders van mbo’s en hogescholen uit om het te hebben over doorstroom van mbo naar hbo. In het kader van de gelijke kansen-alliantie wil de minister ervoor zorgen dat de overgang tussen mbo en hbo soepeler gaat verlopen. Om de bijeenkomst af te trappen verzorgde José Mulder (ecbo) een presentatie over de doorstroom van mbo naar hbo waarin de nadruk lag cijfers en feiten.

409, 2016

MBO van de toekomst

4 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor MBO van de toekomst

Schuurt langs de grenzen van de wet?

Het mbo zit niet stil als het gaat om mbo2025. Zo zijn er 11 scholen die een consortium vormen en zo als partner deelnemen in de Nationale Denktank 2016 die als thema ‘het beroepsonderwijs van de toekomst’ heeft.

Gerelateerd events

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni @ 13:30 - 17:00

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone