Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

Home / Portfolio / Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom

Lessen uit de regeling Innovatiearrangement

Auteur(s): José Mulder & Pieter Baay
Publicatiedatum: oktober 2015

De overgangen in de beroepskolom verlopen niet altijd zo soepel als gehoopt. Met name studenten die doorstromen van mbo naar hbo en studenten die doorstromen van vmbo naar mbo niveau 1 hebben een hoog uitvalspercentage in het eerste leerjaar. In opdracht van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) heeft ecbo onderzoek gedaan naar de doorstoom binnen de innovatiearrangementen.

De vraag is hoe (regionale) samenwerking tussen vmbo, mbo en hbo vormgegeven kan worden om de doorstroom daadwerkelijk te verbeteren. Om hier een antwoord op te krijgen is een achttiental projecten geanalyseerd waar scholen gezamenlijk geprobeerd hebben de doorstroom in de beroepskolom te verbeteren.

HPBO-innovatiearrangement

De achttien onderzochte projecten zijn uitgevoerd in het kader van het HPBO-innovatiearrangement. De regeling Innovatiearrangement stimuleerde regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en hbo om de opleidingen in het beroepsonderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten. De projecten kregen een innovatiesubsidie om te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs gericht op het verbeteren van, onder meer, de doorstroom in de beroepskolom.

Analyse van achttien projecten

De achttien projecten zijn ingedeeld in vier onderwerpen:
  1. Opzetten van een 9-jarige leerlijn.
  2. Integreren van opleidingen.
  3. Opzetten van gezamenlijke leerwerkplekken.
  4. Anders inrichten van bestaand onderwijs.
Vervolgens is per categorie in kaart gebracht:
  1. Wat waren de initiële doorstroomdoelen van de projecten?
  2. Welke stappen zouden de projecten zetten om die doorstroomdoelen te bereiken?
  3. Welke stappen hebben de projecten in werkelijkheid gezet?
  4. Tot welk effect op de doorstroom hebben die stappen geleid?
  5. Wat maakte de projecten wel/niet tot een succes?

Resultaten

De vraag of het de projecten gelukt is om de doorstroom in beroepskolom te verbeteren, blijkt lastig te beantwoorden. De innovatieprojecten laten wel drie dingen zien: 1. de projecten zijn veelal zo uitgevoerd als van te voren gedacht en 2. de betrokken scholen zijn tevreden over de bewerkstelligde samenwerking. Het is 3. echter niet duidelijk of het project en de samenwerking daadwerkelijk tot een verbetering van de doorstroom hebben geleid.

Lessen die getrokken kunnen worden

Opvallend veel projecten hebben nauwelijks inzicht in precieze doorstroom en uitvalcijfers. Daarnaast wordt doorstroom vaak op een indirecte manier beïnvloed. Dit maakt de effecten van projecten moeilijk te meten.Voor het verbeteren van de doorstroom is het goed om vooraf in kaart te brengen hoe de doorstroom er in de beroepskolom cijfermatig uitziet en vervolgens stil te staan bij de vraag hoe die cijfers beïnvloed kunnen worden.

Hoe komen vmbo-, mbo- en hbo-instellingen tot een effectieve samenwerking als zij elkaar niet of nauwelijks kennen? De juiste mensen dienen gevonden te worden die vanuit de verschillende onderwijsorganisaties het project leiden en uitvoeren. Daarnaast moeten alle partners vanaf de start, of in ieder geval zo snel mogelijk, een bijdrage leveren aan het project. Maar maak de groep van betrokkenen niet te groot. Tot slot moet er, om samenwerking succesvol te laten zijn, draagvlak zijn: verschillende lagen binnen de betrokken opleidingen en instellingen moeten weten wat er speelt.
Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Dr. José Mulder
Dr. José MulderOnderzoeker
06-13562786
Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627

Gerelateerde publicaties

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

11 december 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop.

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

Gerelateerd events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone