Van vmbo naar mbo: doorstroom en loopbaankeuzes

Home / Portfolio / Van vmbo naar mbo: doorstroom en loopbaankeuzes

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Van vmbo naar mbo: doorstroom en loopbaankeuzes

Monitor doorstroom vmbo-mbo, cohort 4 en cohort 5

Auteur(s):
Jan Neuvel en Wil van Esch
Publicatiedatum:
februari 2010

Welke mbo-opleiding is voor mij geschikt? Jaarlijks worstelen duizenden vmbo’ers die naar het mbo willen met deze vraag.

Er zijn landelijke afspraken gemaakt naar welk mbo-opleidingsniveau een vmbo-leerling kan doorstromen vanuit de 4 leerwegen van het vmbo. Werken die afspraken zoals bedoeld en wat zijn de gevolgen voor de schoolloopbaan als dat niet het geval is? Dit rapport beantwoordt die vraag.

Een adequate niveauplaatsing is belangrijk, maar nog geen garantie voor een succesvolle schoolloopbaan in het mbo. De beroepsinteresse is een tweede factor die daarin van belang is. De vraag is dus of vmbo’ers bij de overstap naar het mbo voldoende beeld hebben van wat ze willen worden en hoe dat van invloed is op de schoolloopbaan. Ook deze vraag komt in dit rapport aan de orde.

Zie ook het factsheet Opleidingsniveau en beroepsrichting in de doorstroom van vmbo naar mbo.

Zie ook het interview met Jan Neuvel over deze publicatie ‘Het blijkt nog niet uit de cijfers, maar er zijn duidelijk verbeteringen’.

Van vmbo naar mbo: doorstroom en loopbaankeuzes
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Jan Neuvel
Jan NeuvelSenior onderzoeker
073 6872500
Dr. Wil van Esch
Dr. Wil van EschSenior onderzoeker
073 6872500

Gerelateerde publicaties

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

11 december 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop.

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

Gerelateerd events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone