Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

Home / Portfolio / Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

Onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo.

Auteur(s): Wil van Esch & Jan Neuvel
Publicatiedatum: november 2010

Na jaren van terugloop stijgt de laatste jaren de toestroom van vmbo’ers (gl/tl) naar het havo. Thans ligt die op ruim 20%. Reeds enige jaren doet ecbo onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo. De route vmbo naar havo 4 biedt leerlingen die eerdere keuzes willen bijstellen of laatbloeiers daartoe een mogelijkheid.

In eerdere onderzoeken is bij havo-scholen nagegaan hoe zij reageren op de toestroom van vmbo’ers. De achtergrondrapportage waarin de overgang van vmbo naar havo is bekeken vanuit de optiek van vmbo-scholen, is nu beschikbaar; een factsheet, dat de uitkomsten uit dit onderzoek samenvat, verschijnt binnenkort.

De meeste havo-scholen stellen allerlei aanvullende toelatingseisen aan vmbo’ers. Vmbo-scholen billijken het stellen van deze extra eisen. Grosso modo kunnen we concluderen dat vmbo’ers het op het havo helemaal niet zo gek doen. Aan de aansluiting vmbo (gl/tl) op het havo is echter nog wel het een en ander te verbeteren. Zo biedt een minderheid van vmbo’s leerlingen met havo-aspiraties de mogelijkheid om extra leerstof te verwerken. Ook blijkt dat extra aandacht voor vaardigheden die op het havo van belang zijn, zoals plannings­vaardigheid en zelfstandig kunnen werken, op de vmbo’s maar in beperkte mate aanwezig is.

Deze studie verschijnt op het moment dat de vraag of het vmbo ook de functie heeft om leerlingen voor te bereiden op het havo, actueel is en laat zien dat havo-scholen de toegang met name reguleren door additionele toelatingsvoorwaarden te stellen. Deze praktijk roept de vraag op of meer structurele aandacht voor vmbo’ers met havo-ambitie op zowel vmbo als op havo niet een meer aangewezen weg is.Naast het factsheet is ook een volledige onderzoeksrapportage beschikbaar. Download deze rapportage hier.

Deze publicatie maakt deel uit van een reeks factsheets over de betekenis van het beroepsonderwijs voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Ook verschenen in deze reeks:

Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Dr. Wil van Esch
Dr. Wil van EschSenior onderzoeker
073 6872500
Jan Neuvel
Jan NeuvelSenior onderzoeker
073 6872500

Gerelateerde publicaties

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

11 december 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop.

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone