Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

/Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?
Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong? 2018-03-19T10:17:34+00:00

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?

Onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo.

Auteur(s): Wil van Esch & Jan Neuvel
Publicatiedatum: november 2010

Na jaren van terugloop stijgt de laatste jaren de toestroom van vmbo’ers (gl/tl) naar het havo. Thans ligt die op ruim 20%. Reeds enige jaren doet ecbo onderzoek naar de overgang van vmbo naar havo. De route vmbo naar havo 4 biedt leerlingen die eerdere keuzes willen bijstellen of laatbloeiers daartoe een mogelijkheid.

In eerdere onderzoeken is bij havo-scholen nagegaan hoe zij reageren op de toestroom van vmbo’ers. De achtergrondrapportage waarin de overgang van vmbo naar havo is bekeken vanuit de optiek van vmbo-scholen, is nu beschikbaar; een factsheet, dat de uitkomsten uit dit onderzoek samenvat, verschijnt binnenkort.

De meeste havo-scholen stellen allerlei aanvullende toelatingseisen aan vmbo’ers. Vmbo-scholen billijken het stellen van deze extra eisen. Grosso modo kunnen we concluderen dat vmbo’ers het op het havo helemaal niet zo gek doen. Aan de aansluiting vmbo (gl/tl) op het havo is echter nog wel het een en ander te verbeteren. Zo biedt een minderheid van vmbo’s leerlingen met havo-aspiraties de mogelijkheid om extra leerstof te verwerken. Ook blijkt dat extra aandacht voor vaardigheden die op het havo van belang zijn, zoals plannings­vaardigheid en zelfstandig kunnen werken, op de vmbo’s maar in beperkte mate aanwezig is.

Deze studie verschijnt op het moment dat de vraag of het vmbo ook de functie heeft om leerlingen voor te bereiden op het havo, actueel is en laat zien dat havo-scholen de toegang met name reguleren door additionele toelatingsvoorwaarden te stellen. Deze praktijk roept de vraag op of meer structurele aandacht voor vmbo’ers met havo-ambitie op zowel vmbo als op havo niet een meer aangewezen weg is.Naast het factsheet is ook een volledige onderzoeksrapportage beschikbaar. Download deze rapportage hier.

Deze publicatie maakt deel uit van een reeks factsheets over de betekenis van het beroepsonderwijs voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Ook verschenen in deze reeks:

Van vmbo naar havo: tweestrijd over tweesprong?
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+00:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.

2018-03-08T14:46:58+00:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.

2018-03-18T12:46:49+00:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

By | 12 januari 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

By | 11 december 2017|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop. Hij blijft als Strategisch adviseur onderzoek aan ecbo verbonden.

311, 2017

Vacature: Senior Onderzoeker v/m

By | 3 november 2017|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Senior Onderzoeker v/m

Vacature bij ecbo

Wij zijn op zoek naar een Senior Onderzoeker die geïnspireerd is door het thema ‘leren’. Is deze vacature je op het lijf geschreven? Dan komen wij graag met jou in contact.

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email