Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Home / Portfolio / Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Replicatieonderzoek naar het effect van populatieverschillen op de studieresultaten in roc’s

Auteur(s): Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Joris Brekelmans en Anneke Westerhuis
Publicatiedatum: september 2015

De replicatie betreft de vergelijking van het studiesucces in de roc’s binnen de G4 met het succes in de roc’s buiten de G4 en het zoeken naar een verklaring voor de achterblijvende resultaten in de roc’s binnen de G4 in termen van populatieverschillen.

De in dit rapport gepubliceerde studie is deels een replicatie van het onderzoek naar het studiesucces in roc’s uit de G4 dat in 2014 is uitgevoerd (Neuvel & Van der Meer, 2014) en deels een uitbreiding van deze studie.

Replicatie van het onderzoek

Het replicatieonderzoek is uitgevoerd in de cohorten 2007-2009. Dat is, zoals in het vorige onderzoek (cohorten 2005-2007), apart gedaan voor de instroom in de bol en de instroom in de bbl. Voor beide leerwegen is steeds een onderscheid gemaakt tussen de vier instroomniveaus. In de analyses zijn dezelfde indicatoren gebruikt als in de analyses voor de cohorten 2005-2007. Dat zijn:
1. Cohortresultaat
2. Startkwalificatie
3. Diploma op instroomniveau
4. Diploma opstroomniveau

Robuustheid van de uitkomsten

Het doel van de replicatie is het nagaan van de robuustheid van de uitkomsten uit de eerdere studie, mede vanuit de veronderstelling dat invoering van competentiegericht onderwijs (cgo) ten tijde van de instroom tussen 2005 en 2007 van invloed kan zijn geweest op de verschillen tussen de studieresultaten van de roc’s binnen en buiten de G4.

Vergelijkbare resultaten

In het algemeen leveren de nieuwe analyses vergelijkbare resultaten op als in de eerste studie. Een eventueel effect van de invoering van cgo op de uitkomsten uit het eerdere onderzoek lijkt daarmee niet aannemelijk.

Uitbreiding van het onderzoek

De uitbreiding van het eerdere onderzoek betreft het gebruik van de sociaaleconomische status van wijken (wijk-SES) voor het verklaren van het verschil in studieresultaten tussen de roc’s uit de G4 en overige roc’s in ons land.

Die variabele is ontleend aan de waardering van wijken door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In de vorige studie is voor het nagaan van populatieverschillen gebruik gemaakt van de indeling van armoeprobleemcumulatiegebieden (APC-gebieden). Daardoor kon niet worden gecorrigeerd voor studenten uit wijken met een lage SES buitend de APC-gebieden. De aanname was dat met de SES-variabele beter rekening gehouden kan worden met de specifieke sociaaleconomische problematiek in wijken in Rotterdam. De analyses met de wijk-SES leverden echter geen extra bijdrage aan het verklaren van het verschil in studieresultaten tussen de roc’s binnen en buiten de G4.

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Rob Schipperheyn, MSc.
Rob Schipperheyn, MSc.Onderzoeker
06-10015879
Jan Neuvel
Jan NeuvelSenior onderzoeker
073 6872500
Drs. Joris Brekelmans
Drs. Joris BrekelmansOnderzoeker
06-23581017
Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerde publicaties

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

,

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Passend in een internationale trend?

Jaarlijks stappen rond de 90.000 leerlingen direct over van het vmbo naar het mbo. De leerweg die zij in het vmbo volgen bepaalt in hoge mate op welk niveau ze in het mbo instromen. De afgelopen jaren zien we een daling van de instroom aan de basisberoepsgerichte leerweg, wat tevens leidt tot een daling in de instroom op niveau 2 van het mbo.

Gerelateerd nieuws

704, 2017

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

7 april 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

2909, 2016

Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

29 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

Presentatie doorstroom mbo-hbo

Minister Bussemaker nodigde maandag 29 augustus bestuurders van mbo’s en hogescholen uit om het te hebben over doorstroom van mbo naar hbo. In het kader van de gelijke kansen-alliantie wil de minister ervoor zorgen dat de overgang tussen mbo en hbo soepeler gaat verlopen. Om de bijeenkomst af te trappen verzorgde José Mulder (ecbo) een presentatie over de doorstroom van mbo naar hbo waarin de nadruk lag cijfers en feiten.

409, 2016

MBO van de toekomst

4 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor MBO van de toekomst

Schuurt langs de grenzen van de wet?

Het mbo zit niet stil als het gaat om mbo2025. Zo zijn er 11 scholen die een consortium vormen en zo als partner deelnemen in de Nationale Denktank 2016 die als thema ‘het beroepsonderwijs van de toekomst’ heeft.

Gerelateerd events

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni @ 13:30 - 17:00

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone