Personeelsbeleid in het mbo

Home / Portfolio / Personeelsbeleid in het mbo

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Personeelsbeleid in het mbo

Stof tot nadenken: MESO focus besteedt aandacht aan ecbo-onderzoek naar personeelsbeleid en professionalisering in het mbo.

Auteur(s): Trudy Moerkamp, José Hermanussen, Ria Groenenberg, Karel Visser, Maren Thomsen, Frank Streefland en Aad Oosterhof
Publicatiedatum: april 2011

Het mbo heeft in de afgelopen decennia te maken gehad met ingrijpende ontwikkelingen. Fusie en schaalvergroting, de invoering van cgo en nadruk op marktwerking. In de komende tien jaar wordt het er niet echt rustiger op: het rendement van het mbo moet omhoog, de sector moet meer focus aanbrengen in het aanbod en de bedrijfsvoering moet strakker. Bij al deze ontwikkelingen was en is een belangrijke rol weggelegd voor het personeelsbeleid.

Gegeven de modegevoeligheid van personeelsbeleid – het ene instrument of toolkit is nog niet geïntroduceerd, of het andere komt er alweer aan – zou de neiging kunnen zijn om met het oog op de ontwikkelingen weer een volgend instrumentje van de plank te halen. De verwachting is dat dat eigenlijk geen zoden aan de dijk zal zetten. Wat er moet gebeuren, is dat de huidige stand van zaken eerst eens goed wordt bekeken en dat er word nagedacht over het met het personeelsbeleid beoogde doel. Wat heeft de organisatie nodig, wat moet er veranderen en wat draagt de functie van personeelsbeleid daaraan bij? Dat zijn de kernvragen die de komende tijd centraal staan (op veel P&O-afdelingen) in het mbo.

Stof tot nadenken

In lijn daarmee reiken de artikelen in Meso focus 80 vooral stof tot nadenken aan, aan leidinggevenden en stafmedewerkers in het mbo
– en in andere onderwijssectoren – over het personeelsbeleid in hun instelling. Elementen die in de artikelen aan de orde komen:
• de professionele identiteit van docenten (Trudy Moerkamp* & José Hermanussen);
• de breedte van de docentfunctie (Ria Groenenberg & Karel Visser);
• werken in teams (José Hermanussen & Maren Thomsen);
• de rol van HRM (Aad Oosterhof* & Frank Streefland*).

Trudy Moerkamp is werkzaam bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam; Aad Oosterhof en Frank Streefland waren ten tijde van het onderzoek ‘Cgo en de rol van HRM’ werkzaam bij Artefaction. De volledige rapportage van dit onderzoek kunt u hier downloaden.
De overige auteurs zijn onderzoeker bij ecbo.

Louise van de Venne, programmaleider ‘Beleid, bestuur en organisatie’, bracht op het thema professionalisering in relatie tot personeels- en HRM-beleid onderzoeken en onderzoekers bij elkaar. Het resultaat ervan kunt u lezen Meso focus 80: Personeelsbeleid in het middelbaar beroepsonderwijs; Bouwstenen voor bezinning en beleid.

U kunt deze aflevering van Meso focus hier downloaden

Personeelsbeleid in het middelbaar beroepsonderwijs.
Download publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839

Gerelateerde publicaties

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Het PDG-traject herzien

,

Een analyse van de uitwerking van de beleidsmaatregel 'pedagogisch-didactisch getuigschrift'

Veel onderwijsgevenden in het mbo komen uit de beroepspraktijk. Hun praktijkkennis en –vaardigheden zijn belangrijk voor het verzorgen van goed beroepsonderwijs. De kwaliteit van deze zij-instromers staat hoog op de beleidsagenda van OCW.

Zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo

,

De sector mbo aan zet?

De zorg voor onderwijskwaliteit is tegenwoordig een prominent onderwerp binnen mbo-instellingen. De mbo-sector zet diverse instrumenten in om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Hoe effectief zijn die eigenlijk? Ecbo heeft hier onderzoek naar gedaan.

Gerelateerd nieuws

1304, 2017

Responsief onderwijs in het mbo

13 april 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Responsief onderwijs in het mbo

Anneke Westerhuis (ecbo) en Jeroen Onstenk (Hogeschool Inholland) in ScienceGuide

In dit artikel van ScienceGuide bespreken Anneke Westerhuis en Jeroen Onstenk het vraagstuk van responsief onderwijs. Mbo-instellingen moeten inspelen op een veranderende arbeidsmarkt en op ontwikkelingen in de leerlingenstromen.

2011, 2016

Pilot bol-opleiding in de praktijk

20 november 2016|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Pilot bol-opleiding in de praktijk

Door Albeda College en zorginstelling Laurens

Albeda College en zorginstelling Laurens in Rotterdam starten gezamenlijk een pilot voor een Innovatie Praktijkroute voor niveau 4 studenten verpleegkunde. De bol-opleiding wordt volledig binnen de zorginstelling vormgegeven.

1410, 2016

Een reactie op het advies van de Onderwijsraad

14 oktober 2016|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , |0 reacties

Validering van informeel leren. Een olifant in de kamer?

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over de vraag hoe de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt beter kan. In dit interview reageert Karel Kans, onderzoeker bij ecbo, op het advies.

Gerelateerde events

Excellentie in het mbo

11 mei @ 10:00 - 16:00

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone