Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden

Home / Portfolio / Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden

De jaren voorafgaand aan schooluitval in beeld gebracht

Auteur(s): Barbara van Wijk (ecbo), Sandra van den Dungen (ecbo) & Erik Fleur (DUO/INP)
Publicatiedatum: juni 2012

In de publicatie Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden brengt ecbo in beeld welke routes voortijdig schoolverlaters volgden in de zeven jaren alvorens zij uitvielen.

Over voortijdig schoolverlaten is al veel bekend. Een jaarlijkse monitor geeft inzicht in hoeveel jongeren voortijdig uitvallen en welk onderwijs zij volgden op het moment van uitval. Maar de leerloopbaan van jongeren behelst meer dan deze momentopname. Signalen eerder in de leerloopbaan kunnen duiden op uitval later.

Kenmerken van leerloopbanen

In de publicatie Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden beschrijven de onderzoekers de diversiteit aan leerloopbanen die deelnemers volgen. Ook de samenhang tussen uitval en verschillende kenmerken van de leerloopbaan – zoals verblijfsduur, leerweg, niveau, overstap naar een ander niveau, ongediplomeerde doorstroom en zittenblijven – komt aan bod.

Beïnvloeden van leerloopbanen

De publicatie levert geen pasklare voorschriften om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, maar feiten over de leerloopbanen van jongeren. Deze kunnen de voor- en nadelen van de alternatieven in het beïnvloeden van leerloopbanen zichtbaar maken. Adviseer je gezakte deelnemers bijvoorbeeld een herkansing van het vmbo-diploma, of juist een ongediplomeerde doorstroom naar niveau 1 of 2?

Uitval voorkomen

Met de inbreng van deze feiten én eigen ervaringsgegevens kunnen scholen een interne discussie op gang brengen. Die kan helpen het onderwijs zo in te richten dat meer jongeren hun leerloopbaan zonder voortijdige uitval kunnen doorlopen.

Het onderzoek Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden is in twee versies verschenen: een publieksversie, die hiernaast te downloaden is, en de bijbehorende onderzoeksrapportage.

Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Gerelateerde publicaties

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

11 december 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop.

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone