Maatwerk en doorstroom

Home / Portfolio / Maatwerk en doorstroom

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

Auteur(s): Joris Brekelmans (ecbo), Erik Fleur (DUO), Tanya Beliaeva (DUO), Rozemarijn van Toly (ecbo)
Publicatiedatum: juni 2017

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Geen twee leerlingen zijn hetzelfde, uiteraard ook niet binnen de afzonderlijke opleidingsniveaus in het voortgezet onderwijs. Om allerlei redenen ontstaat diversiteit, zoals door (taal)achterstanden, individuele talenten op specifieke vakken, of door onderplaatsing als gevolg van de sociale achtergrond van de leerling. Het is aan het onderwijs om op deze diversiteit in te spelen, onder meer door flexibilisering. Een van de mogelijkheden daarvoor is maatwerk in het diplomaniveau. Dat kan door bepaalde vakken op een hoger niveau af te ronden.

Doorstroomanalyses en interviews

Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma. Wordt deze door alle leerlingen die er baat bij kunnen hebben gebruikt? En wat levert het op in het vervolgonderwijs? Hoe kan maatwerk in de doorstroom bevorderd worden? Om hier zicht op te krijgen analyseerden we BRON-data en interviewden we vmbo- en mbo-opleidingen.

Een wereld te winnen

Er blijkt nog een wereld te winnen voor het maatwerkdiploma. Een achtste tot een tiende van de geslaagden blijkt uit te blinken of achter te blijven in een bepaald vak. Toch wordt de mogelijkheid om een vak op hoger niveau af te ronden nog weinig gebruikt, met name in vmbo-gt. Tegelijkertijd blijkt het maatwerkdiploma leerlingen wel een voordeel te geven in de doorstroom. Bijvoorbeeld: geslaagden vmbo-bb met een vak op kb-niveau stromen vaker dan gemiddeld door naar mbo-niveau 3. Dat geldt niet voor vmbo-bb-leerlingen die uitblinken in een vak maar dit niet met een maatwerkdiploma hebben afgerond. Hetzelfde geldt ook voor vmbo-kb’ers en de doorstroom naar niveau 4.

Maatwerk in de doorstroom?

In de BRON-data is dus te zien dat een maatwerkdiploma wat oplevert in de verdere onderwijsloopbaan. Toch blijkt uit gesprekken met vmbo-decanen en intakecoördinatoren van mbo-opleidingen dat in het mbo in het algemeen voorzichtig geplaatst wordt. Op vmbo-scholen ziet men echter vaak meer potentie voor doorstromers met een maatwerkdiploma. Intensievere afstemming tussen vmbo en mbo is nodig om flexibiliteit in de vo-examens ook in het vervolgonderwijs waarde te geven. Dat geldt zeker als het maatwerkdiploma gangbaarder wordt.

Maatwerk en doorstroom
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. Joris Brekelmans
Drs. Joris BrekelmansOnderzoeker
06-23581017
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967

Gerelateerde publicaties

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

11 december 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop.

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone