Klaar voor de groei

Home / Portfolio / Klaar voor de groei

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Klaar voor de groei

Monitor uitrol Associate degree

Auteur(s): Mark Imandt, Emina van den Berg, José Mulder, Fred Verbeek, Régina Petit & Christoph Meng
Publicatiedatum: oktober 2015

Met de ‘Monitor uitrol Associate degree’ zijn ontwikkelingen ten aanzien van de Associate degree (Ad) in de studiejaren 2013/2014 en 2014/2015 gevolgd.

Sinds 1 september 2013 is, na diverse pilot-rondes, de Associate degree (Ad) definitief onderdeel van het hoger beroepsonderwijs als opleidingsniveau tussen mbo-4 en de hbo-bachelor.

Vijf hoofdvragen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een consortium van ecbo, Kohnstamm Instituut en ROA onder leiding van SEO Economisch Onderzoek gevraagd de ontwikkelingen rondom de Ad te monitoren. De monitor heeft zich geconcentreerd op vijf hoofdvragen:

  • Hoe ontwikkelt zich het aanbod aan Ad-programma’s en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Hoe ontwikkelt zich de instroom van studenten in Ad-programma’s en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Hoe ontwikkelt zich het studieverloop van Ad-studenten en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Hoe ontwikkelt zich de positie van de Ad’er op de arbeidsmarkt en wat zijn daarvan de oorzaken?
  • Welke factoren spelen een rol bij het slagen of falen van een Ad-programma?
Voor de beantwoording van de vragen is gebruikgemaakt van een mix van bestaande bronnen (zoals DUO-registratiegegevens en de ROA-alumni-enquêtes) en aanvullende bronnen (zoals interviews met instellingen en enquêtes onder studenten en werkgevers). Ook kijken de onderzoekers op welke wijze de komende jaren de verdere uitrol van de Ad kan worden gemonitord.

Resultaten

Het definitief wettelijk verankeren van de Ad heeft er niet toe geleid dat het aantal Ad-programma’s en de instroom van studenten de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen. Dat heeft wellicht ermee te maken dat de Ad nog erg onbekend is en een onduidelijke positie heeft in het onderwijsstelsel en op de arbeidsmarkt. Daar waar de Ad wel bekend is, zijn instellingen, studenten en werkgevers overwegend positief.

Klaar voor de groei?

Daarmee staat de Ad op een kruispunt. De Ad lijkt meerwaarde te hebben, maar mag dat nu gaan bewijzen met steun van alle betrokkenen. De wettelijke verankering is geregeld en geïmplementeerd, nu kan de uitrol in de praktijk gaan plaatsvinden.

Klaar voor de groei
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Dr. José Mulder
Dr. José MulderOnderzoeker
06-13562786

Gerelateerde publicaties

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

,

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Passend in een internationale trend?

Jaarlijks stappen rond de 90.000 leerlingen direct over van het vmbo naar het mbo. De leerweg die zij in het vmbo volgen bepaalt in hoge mate op welk niveau ze in het mbo instromen. De afgelopen jaren zien we een daling van de instroom aan de basisberoepsgerichte leerweg, wat tevens leidt tot een daling in de instroom op niveau 2 van het mbo.

Gerelateerd nieuws

704, 2017

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

7 april 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

2909, 2016

Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

29 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

Presentatie doorstroom mbo-hbo

Minister Bussemaker nodigde maandag 29 augustus bestuurders van mbo’s en hogescholen uit om het te hebben over doorstroom van mbo naar hbo. In het kader van de gelijke kansen-alliantie wil de minister ervoor zorgen dat de overgang tussen mbo en hbo soepeler gaat verlopen. Om de bijeenkomst af te trappen verzorgde José Mulder (ecbo) een presentatie over de doorstroom van mbo naar hbo waarin de nadruk lag cijfers en feiten.

409, 2016

MBO van de toekomst

4 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor MBO van de toekomst

Schuurt langs de grenzen van de wet?

Het mbo zit niet stil als het gaat om mbo2025. Zo zijn er 11 scholen die een consortium vormen en zo als partner deelnemen in de Nationale Denktank 2016 die als thema ‘het beroepsonderwijs van de toekomst’ heeft.

Gerelateerd events

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni @ 13:30 - 17:00

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone