Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Home / Portfolio / Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Analyse van de opbrengsten van 21 projecten van het Innovatiearrangement.

Auteur(s):
Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter
Publicatiedatum: mei 2011

Onder de regeling Innovatiearrangement werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in 21 projecten aan innovatie in het beroepsonderwijs. Ecbo analyseerde deze projecten op hun doelstellingen, instrumenten en resultaten.

Sinds 2003 is met de regeling Innovatiearrangement van de ministeries van OCW en LNV (nu EL&I) een innovatiebudget in het leven geroepen voor verdieping van innovatie in het beroepsonderwijs. Doelstellingen zijn het vergroten van de externe gerichtheid van de onderwijsinstellingen op het bedrijfsleven, het bevorderen van de leerloopbaan van de leerling en doorstroom in de onderwijskolom, verhoging van de professionaliteit van de deelnemer en innovatie van de pedagogiek en didactiek van het beroepsonderwijs.

Onderwijsvernieuwingen

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in 21 projecten samen aan vernieuwingen die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde doelstellingen. Om een helder overzicht te krijgen van de veelzijdigheid en complexiteit aan onderwerpen, analyseerde ecbo de projecten in vier ontwerpprincipes die corresponderen met de opgaven waarvoor het beroepsonderwijs staat:

  • het dichten van de kloof tussen instroom, doorstroom en benodigde uitstroom (doorstroom);
  •  het dichten van de kloof tussen het aanbod van het onderwijs en de vraag vanuit de bedrijven;
  • het dichten van de kloof tussen behoeften van de deelnemer en het aanbod van het onderwijs;
  • het dichten van de kloof tussen de benodigde professionaliteit van betrokken partners en de aanwezige professionaliteit.

Meer informatie

De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in het onderzoeksrapport Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) beheert de subsidieregeling Innovatiearrangement: hetplatformberoepsonderwijs.nl.

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes
Download publicatie

Onderzoekers

De achtergrond van verschillen tussen studenten op mbo-niveau 3 en 4

Vier casestudies in de opleiding Maatschappelijke Zorg

Het uitgangspunt van dit onderzoek was een vraag uit de praktijk. Wat zijn de specifieke kenmerken voor niveau 3 mbo-studenten met betrekking tot curriculum ontwerp? Kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken die niveau 3 studenten hebben ten opzichte van de andere niveaus bij het ontwerpen, indelen en organiseren van het curriculum? Deze vraag is gesteld door een mbo-professional aan het online loket: de Kennisrotonde. Bestaande literatuur bleek ontoereikend. In dit onderzoek werden daarom casestudies uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen over de specifieke kenmerken van niveau 3 mbo-studenten.

Evaluatie pilots educatieve minor beroepsonderwijs

Stuurgroep-, ontwikkelaars- en deelnemersperspectief

Eind 2011 is er bij twee mbo-instellingen een start gemaakt met de projecten ‘Meesterschap in Techniek’ respectievelijk ‘Technische Teams van de Toekomst’, met subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In beide projecten vindt, naast activiteiten gericht op het stimuleren van het technisch beroepsonderwijs, de ontwikkeling van een educatieve minor beroepsonderwijs plaats. De looptijd van beide projecten is van 2011-2014.

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

11 december 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop.

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone