Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Home / Portfolio / Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes

Analyse van de opbrengsten van 21 projecten van het Innovatiearrangement.

Auteur(s):
Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter
Publicatiedatum: mei 2011

Onder de regeling Innovatiearrangement werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in 21 projecten aan innovatie in het beroepsonderwijs. Ecbo analyseerde deze projecten op hun doelstellingen, instrumenten en resultaten.

Sinds 2003 is met de regeling Innovatiearrangement van de ministeries van OCW en LNV (nu EL&I) een innovatiebudget in het leven geroepen voor verdieping van innovatie in het beroepsonderwijs. Doelstellingen zijn het vergroten van de externe gerichtheid van de onderwijsinstellingen op het bedrijfsleven, het bevorderen van de leerloopbaan van de leerling en doorstroom in de onderwijskolom, verhoging van de professionaliteit van de deelnemer en innovatie van de pedagogiek en didactiek van het beroepsonderwijs.

Onderwijsvernieuwingen

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in 21 projecten samen aan vernieuwingen die een bijdrage leveren aan de bovengenoemde doelstellingen. Om een helder overzicht te krijgen van de veelzijdigheid en complexiteit aan onderwerpen, analyseerde ecbo de projecten in vier ontwerpprincipes die corresponderen met de opgaven waarvoor het beroepsonderwijs staat:

  • het dichten van de kloof tussen instroom, doorstroom en benodigde uitstroom (doorstroom);
  •  het dichten van de kloof tussen het aanbod van het onderwijs en de vraag vanuit de bedrijven;
  • het dichten van de kloof tussen behoeften van de deelnemer en het aanbod van het onderwijs;
  • het dichten van de kloof tussen de benodigde professionaliteit van betrokken partners en de aanwezige professionaliteit.

Meer informatie

De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn te lezen in het onderzoeksrapport Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) beheert de subsidieregeling Innovatiearrangement: hetplatformberoepsonderwijs.nl.

Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes
Download publicatie

Onderzoekers

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Het PDG-traject herzien

,

Een analyse van de uitwerking van de beleidsmaatregel 'pedagogisch-didactisch getuigschrift'

Veel onderwijsgevenden in het mbo komen uit de beroepspraktijk. Hun praktijkkennis en –vaardigheden zijn belangrijk voor het verzorgen van goed beroepsonderwijs. De kwaliteit van deze zij-instromers staat hoog op de beleidsagenda van OCW.

Zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo

,

De sector mbo aan zet?

De zorg voor onderwijskwaliteit is tegenwoordig een prominent onderwerp binnen mbo-instellingen. De mbo-sector zet diverse instrumenten in om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Hoe effectief zijn die eigenlijk? Ecbo heeft hier onderzoek naar gedaan.

Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

704, 2017

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

7 april 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

2909, 2016

Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

29 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

Presentatie doorstroom mbo-hbo

Minister Bussemaker nodigde maandag 29 augustus bestuurders van mbo’s en hogescholen uit om het te hebben over doorstroom van mbo naar hbo. In het kader van de gelijke kansen-alliantie wil de minister ervoor zorgen dat de overgang tussen mbo en hbo soepeler gaat verlopen. Om de bijeenkomst af te trappen verzorgde José Mulder (ecbo) een presentatie over de doorstroom van mbo naar hbo waarin de nadruk lag cijfers en feiten.

409, 2016

MBO van de toekomst

4 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor MBO van de toekomst

Schuurt langs de grenzen van de wet?

Het mbo zit niet stil als het gaat om mbo2025. Zo zijn er 11 scholen die een consortium vormen en zo als partner deelnemen in de Nationale Denktank 2016 die als thema ‘het beroepsonderwijs van de toekomst’ heeft.

Gerelateerde events

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni @ 13:30 - 17:00

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone