Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo

Home / Portfolio / Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo

Onderzoek in opdracht van de VO-raad

Auteur(s): Jan Neuvel, Wil van Esch en Anneke Westerhuis
Publicatiedatum: oktober 2011

Welke factoren dragen bij aan het succes en de slaagkans van vmbo-leerlingen op het havo? Deze vraag beantwoordt ecbo in opdracht van de VO-Raad in het onderzoek Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo.

De laatste jaren is er – na een periode van terugloop rond de eeuwwisseling – weer sprake van een toegenomen belangstelling van leerlingen uit de theoretische leerweg vmbo voor het havo. Deze ontwikkeling verloopt niet zonder problemen. Zo is aansluiting van vakkenpakketten niet altijd optimaal, net zoals het gewenste niveau van werkhouding en zelfstandigheid.

Toelatingseisen

Veel havo’s stellen daarom naast een vmbo-tl diploma extra toelatingseisen. Dit heeft mede geleid tot inmenging van de politiek, die transparante en eenduidige criteria voor toelating vraagt van de havo’s. De VO-raad heeft daarop in overleg met haar leden besloten een toelatingscode te ontwikkelen.

Voorspellende waarde

Een gemiddeld eindcijfer zou onderdeel moeten zijn van deze toelatingscode. Maar de voorspellende waarde van eindcijfers vmbo voor de slaagkans op het havo is nooit onderzocht. De VO-raad vroeg ecbo hiernaar onderzoek te doen. Het antwoord op deze vraag en welke factoren nog meer van invloed zijn op studiesucces na de overgang vmbo – havo vindt u in Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo.

De publicatie Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo is hiernaast te downloaden. Lees meer over het onderzoek op de website van de VO-raad.

Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo
Download publicatie
Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerde publicaties

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

,

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Passend in een internationale trend?

Jaarlijks stappen rond de 90.000 leerlingen direct over van het vmbo naar het mbo. De leerweg die zij in het vmbo volgen bepaalt in hoge mate op welk niveau ze in het mbo instromen. De afgelopen jaren zien we een daling van de instroom aan de basisberoepsgerichte leerweg, wat tevens leidt tot een daling in de instroom op niveau 2 van het mbo.

Gerelateerd nieuws

1304, 2017

Responsief onderwijs in het mbo

13 april 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Responsief onderwijs in het mbo

Anneke Westerhuis (ecbo) en Jeroen Onstenk (Hogeschool Inholland) in ScienceGuide

In dit artikel van ScienceGuide bespreken Anneke Westerhuis en Jeroen Onstenk het vraagstuk van responsief onderwijs. Mbo-instellingen moeten inspelen op een veranderende arbeidsmarkt en op ontwikkelingen in de leerlingenstromen.

2011, 2016

Pilot bol-opleiding in de praktijk

20 november 2016|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Pilot bol-opleiding in de praktijk

Door Albeda College en zorginstelling Laurens

Albeda College en zorginstelling Laurens in Rotterdam starten gezamenlijk een pilot voor een Innovatie Praktijkroute voor niveau 4 studenten verpleegkunde. De bol-opleiding wordt volledig binnen de zorginstelling vormgegeven.

1410, 2016

Een reactie op het advies van de Onderwijsraad

14 oktober 2016|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , |0 reacties

Validering van informeel leren. Een olifant in de kamer?

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over de vraag hoe de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt beter kan. In dit interview reageert Karel Kans, onderzoeker bij ecbo, op het advies.

Gerelateerd events

Excellentie in het mbo

11 mei @ 10:00 - 16:00

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone