Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo

Home / Portfolio / Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo
Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo 2016-12-21T21:14:33+00:00

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo

Onderzoek in opdracht van de VO-raad

Auteur(s): Jan Neuvel, Wil van Esch en Anneke Westerhuis
Publicatiedatum: oktober 2011

Welke factoren dragen bij aan het succes en de slaagkans van vmbo-leerlingen op het havo? Deze vraag beantwoordt ecbo in opdracht van de VO-Raad in het onderzoek Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo.

De laatste jaren is er – na een periode van terugloop rond de eeuwwisseling – weer sprake van een toegenomen belangstelling van leerlingen uit de theoretische leerweg vmbo voor het havo. Deze ontwikkeling verloopt niet zonder problemen. Zo is aansluiting van vakkenpakketten niet altijd optimaal, net zoals het gewenste niveau van werkhouding en zelfstandigheid.

Toelatingseisen

Veel havo’s stellen daarom naast een vmbo-tl diploma extra toelatingseisen. Dit heeft mede geleid tot inmenging van de politiek, die transparante en eenduidige criteria voor toelating vraagt van de havo’s. De VO-raad heeft daarop in overleg met haar leden besloten een toelatingscode te ontwikkelen.

Voorspellende waarde

Een gemiddeld eindcijfer zou onderdeel moeten zijn van deze toelatingscode. Maar de voorspellende waarde van eindcijfers vmbo voor de slaagkans op het havo is nooit onderzocht. De VO-raad vroeg ecbo hiernaar onderzoek te doen. Het antwoord op deze vraag en welke factoren nog meer van invloed zijn op studiesucces na de overgang vmbo – havo vindt u in Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo.

De publicatie Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo is hiernaast te downloaden. Lees meer over het onderzoek op de website van de VO-raad.

Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo
Download publicatie
Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerde publicaties

2017-06-30T08:54:47+00:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

2017-09-08T13:29:37+00:00

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

2017-04-04T20:18:45+00:00

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

By | 19 december 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

1210, 2017

Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

By | 12 oktober 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

1809, 2017

Kennisatelier – Ontwerp het beroepsonderwijs van morgen

By | 18 september 2017|Categories: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Kennisatelier – Ontwerp het beroepsonderwijs van morgen

Meld je nu aan

Platform Opleider2025 verbindt opleiders en praktijkbegeleiders in het mbo die samen dit mooie onderwijs vormgeven. Ecbo organiseert in samenwerking met Platform Opleider2025 dit Kennisatelier. Het biedt opleiders en praktijkbegeleiders tools en handvatten om ze te ondersteunen bij het ontwerpen van beroepsgericht onderwijs.

Gerelateerd events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone