Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo

Home / Portfolio / Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo

Onderzoek in opdracht van de VO-raad

Auteur(s): Jan Neuvel, Wil van Esch en Anneke Westerhuis
Publicatiedatum: oktober 2011

Welke factoren dragen bij aan het succes en de slaagkans van vmbo-leerlingen op het havo? Deze vraag beantwoordt ecbo in opdracht van de VO-Raad in het onderzoek Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo.

De laatste jaren is er – na een periode van terugloop rond de eeuwwisseling – weer sprake van een toegenomen belangstelling van leerlingen uit de theoretische leerweg vmbo voor het havo. Deze ontwikkeling verloopt niet zonder problemen. Zo is aansluiting van vakkenpakketten niet altijd optimaal, net zoals het gewenste niveau van werkhouding en zelfstandigheid.

Toelatingseisen

Veel havo’s stellen daarom naast een vmbo-tl diploma extra toelatingseisen. Dit heeft mede geleid tot inmenging van de politiek, die transparante en eenduidige criteria voor toelating vraagt van de havo’s. De VO-raad heeft daarop in overleg met haar leden besloten een toelatingscode te ontwikkelen.

Voorspellende waarde

Een gemiddeld eindcijfer zou onderdeel moeten zijn van deze toelatingscode. Maar de voorspellende waarde van eindcijfers vmbo voor de slaagkans op het havo is nooit onderzocht. De VO-raad vroeg ecbo hiernaar onderzoek te doen. Het antwoord op deze vraag en welke factoren nog meer van invloed zijn op studiesucces na de overgang vmbo – havo vindt u in Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo.

De publicatie Eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo is hiernaast te downloaden. Lees meer over het onderzoek op de website van de VO-raad.

Eindcijfers vmbo en studiesucces op het havo
Download publicatie
Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140

Gerelateerde publicaties

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

,

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Gerelateerd nieuws

1506, 2017

Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en professionaliseren voor responsiviteit

15 juni 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en professionaliseren voor responsiviteit

Onderzoeksvoorstel binnen thema dynamische arbeidsmarkt is gehonoreerd

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van een responsief protocol opgepakt door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. De aansluiting tussen mbo-opleidingen en werkveld staat onder druk door snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Docenten(-teams) moeten responsief zijn ten opzichte van die ontwikkelingen: actueel beroepsonderwijs vraagt samenwerking met het werkveld om de opleidingen adaptief in te richten.

1304, 2017

Responsief onderwijs in het mbo

13 april 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Responsief onderwijs in het mbo

Anneke Westerhuis (ecbo) en Jeroen Onstenk (Hogeschool Inholland) in ScienceGuide

In dit artikel van ScienceGuide bespreken Anneke Westerhuis en Jeroen Onstenk het vraagstuk van responsief onderwijs. Mbo-instellingen moeten inspelen op een veranderende arbeidsmarkt en op ontwikkelingen in de leerlingenstromen.

2011, 2016

Pilot bol-opleiding in de praktijk

20 november 2016|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Pilot bol-opleiding in de praktijk

Door Albeda College en zorginstelling Laurens

Albeda College en zorginstelling Laurens in Rotterdam starten gezamenlijk een pilot voor een Innovatie Praktijkroute voor niveau 4 studenten verpleegkunde. De bol-opleiding wordt volledig binnen de zorginstelling vormgegeven.

Gerelateerd events

Werkplekleren in het beroepsonderwijs

3 oktober @ 16:00 - 17:00

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone