De ontwikkeling van de instroom in de bbl

Home / Portfolio / De ontwikkeling van de instroom in de bbl

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

De ontwikkeling van de instroom in de bbl

Op zoek naar verklaringen voor de terugloop

Auteur(s): Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Anneke Westerhuis, Rozemarijn van Toly
Publicatiedatum: oktober 2016

De deelname aan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. De ontwikkeling van de deelname aan de bbl vertoont een duidelijke correlatie met de conjunctuur.

Is dit echter de enige verklaring? Spelen ook andere factoren een rol? En is de daling even groot in de instroom van jongeren (initieel) als van volwassen (postinitieel)? De kernvraag in dit onderzoek is of er ook andere factoren dan conjuncturele een rol spelen in de daling van de deelname aan deze leerweg.

Focus op instroom

De onderzoekers hebben gekeken naar de ontwikkeling van de instroom in de bbl. Dat geeft een scherp beeld van de fluctuaties tussen de schooljaren. Dat beeld is minder scherp als we naar de deelname kijken. In dat geval komt de totale groep deelnemers in een schooljaar in beeld. Dus ook degenen die in de voorafgaande jaren zijn ingestroomd, langer over hun studie doen of voortijdig zijn uitgestroomd.

Vier delen

De publicatie ‘De ontwikkeling van de instroom in de bbl: op zoek naar verklaringen voor de terugloop’ bestaat uit vier delen:

1. Trendbeschrijvingen van de instroom in de bbl aan de hand van de data uit de basisregistratie onderwijsnummer (BRON).

Dit deel laat zien dat tussen 2008 en 2014 de instroom in de bbl sterk is afgenomen, met name op niveau 1 en 2.

2. Verklaringen voor de terugloop van de instroom in de bbl op basis van ontwikkelingen in het aanleverend onderwijs.

Oorzaken voor de dalende instroom liggen niet alleen bij de economische crisis (te weinig leerarbeidsplaatsen). Ook demografische ontwikkelingen spelen een rol, zij het tot nu toe beperkt. Belangrijker is de opwaartse druk in het voortgezet onderwijs. Door de leegloop van de basisberoepsgerichte en de groei van de theoretische leerweg verschuift de vmbo-doorstroom naar de hogere mbo-niveaus, waar de bbl aanmerkelijk minder deelnemers trekt dan op niveau 2. Op mbo-niveau 3 en 4 profiteert de bbl niet van de toegenomen instroom.

3. De ontwikkeling van het switchen tussen bol en bbl.

Tussen 2008 en 2014 is het aantal leerlingen dat in de beroepsopleidende leerweg (bol) begint en overstapt naar de bbl, drastisch afgenomen. Maar desondanks is het aantal switchers dat deze overstap maakt nog steeds veel hoger dan het aantal switchers van bbl naar bol; de stap van bbl naar bol wordt zelden gemaakt. Dat geldt ook in deze crisisperiode.

4. Verklaringen voor de terugloop van de bbl-instroom in subdomeinen van het mbo.

In de bedrijfstakken waar de daling van de (initiële en postinitiële) instroom het sterkst was is de daling van de bbl-instroom ervaren als effect van de economische crisis. Sommige bedrijfstakken verwachten dat de instroom weer zal aantrekken bij het economisch herstel. Andere dat er sprake zal zijn van een structurele daling van het aanbod van leerwerplekken voor bbl’ers op niveau 2. En soms verschuift de voorkeur van bedrijven van bbl- naar bol-studenten.
De ontwikkeling van de instroom in de bbl
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Rob Schipperheyn, MSc.
Rob Schipperheyn, MSc.Onderzoeker
06-10015879
Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967

Gerelateerde publicaties

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

,

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Passend in een internationale trend?

Jaarlijks stappen rond de 90.000 leerlingen direct over van het vmbo naar het mbo. De leerweg die zij in het vmbo volgen bepaalt in hoge mate op welk niveau ze in het mbo instromen. De afgelopen jaren zien we een daling van de instroom aan de basisberoepsgerichte leerweg, wat tevens leidt tot een daling in de instroom op niveau 2 van het mbo.

Gerelateerd nieuws

704, 2017

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

7 april 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

2909, 2016

Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

29 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

Presentatie doorstroom mbo-hbo

Minister Bussemaker nodigde maandag 29 augustus bestuurders van mbo’s en hogescholen uit om het te hebben over doorstroom van mbo naar hbo. In het kader van de gelijke kansen-alliantie wil de minister ervoor zorgen dat de overgang tussen mbo en hbo soepeler gaat verlopen. Om de bijeenkomst af te trappen verzorgde José Mulder (ecbo) een presentatie over de doorstroom van mbo naar hbo waarin de nadruk lag cijfers en feiten.

409, 2016

MBO van de toekomst

4 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor MBO van de toekomst

Schuurt langs de grenzen van de wet?

Het mbo zit niet stil als het gaat om mbo2025. Zo zijn er 11 scholen die een consortium vormen en zo als partner deelnemen in de Nationale Denktank 2016 die als thema ‘het beroepsonderwijs van de toekomst’ heeft.

Gerelateerd events

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni @ 13:30 - 17:00

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone