De ontwikkeling van de instroom in de bbl

Home / Portfolio / De ontwikkeling van de instroom in de bbl
De ontwikkeling van de instroom in de bbl 2017-02-21T17:00:21+00:00

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

De ontwikkeling van de instroom in de bbl

Op zoek naar verklaringen voor de terugloop

Auteur(s): Rob Schipperheyn, Jan Neuvel, Anneke Westerhuis, Rozemarijn van Toly
Publicatiedatum: oktober 2016

De deelname aan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. De ontwikkeling van de deelname aan de bbl vertoont een duidelijke correlatie met de conjunctuur.

Is dit echter de enige verklaring? Spelen ook andere factoren een rol? En is de daling even groot in de instroom van jongeren (initieel) als van volwassen (postinitieel)? De kernvraag in dit onderzoek is of er ook andere factoren dan conjuncturele een rol spelen in de daling van de deelname aan deze leerweg.

Focus op instroom

De onderzoekers hebben gekeken naar de ontwikkeling van de instroom in de bbl. Dat geeft een scherp beeld van de fluctuaties tussen de schooljaren. Dat beeld is minder scherp als we naar de deelname kijken. In dat geval komt de totale groep deelnemers in een schooljaar in beeld. Dus ook degenen die in de voorafgaande jaren zijn ingestroomd, langer over hun studie doen of voortijdig zijn uitgestroomd.

Vier delen

De publicatie ‘De ontwikkeling van de instroom in de bbl: op zoek naar verklaringen voor de terugloop’ bestaat uit vier delen:

1. Trendbeschrijvingen van de instroom in de bbl aan de hand van de data uit de basisregistratie onderwijsnummer (BRON).

Dit deel laat zien dat tussen 2008 en 2014 de instroom in de bbl sterk is afgenomen, met name op niveau 1 en 2.

2. Verklaringen voor de terugloop van de instroom in de bbl op basis van ontwikkelingen in het aanleverend onderwijs.

Oorzaken voor de dalende instroom liggen niet alleen bij de economische crisis (te weinig leerarbeidsplaatsen). Ook demografische ontwikkelingen spelen een rol, zij het tot nu toe beperkt. Belangrijker is de opwaartse druk in het voortgezet onderwijs. Door de leegloop van de basisberoepsgerichte en de groei van de theoretische leerweg verschuift de vmbo-doorstroom naar de hogere mbo-niveaus, waar de bbl aanmerkelijk minder deelnemers trekt dan op niveau 2. Op mbo-niveau 3 en 4 profiteert de bbl niet van de toegenomen instroom.

3. De ontwikkeling van het switchen tussen bol en bbl.

Tussen 2008 en 2014 is het aantal leerlingen dat in de beroepsopleidende leerweg (bol) begint en overstapt naar de bbl, drastisch afgenomen. Maar desondanks is het aantal switchers dat deze overstap maakt nog steeds veel hoger dan het aantal switchers van bbl naar bol; de stap van bbl naar bol wordt zelden gemaakt. Dat geldt ook in deze crisisperiode.

4. Verklaringen voor de terugloop van de bbl-instroom in subdomeinen van het mbo.

In de bedrijfstakken waar de daling van de (initiële en postinitiële) instroom het sterkst was is de daling van de bbl-instroom ervaren als effect van de economische crisis. Sommige bedrijfstakken verwachten dat de instroom weer zal aantrekken bij het economisch herstel. Andere dat er sprake zal zijn van een structurele daling van het aanbod van leerwerplekken voor bbl’ers op niveau 2. En soms verschuift de voorkeur van bedrijven van bbl- naar bol-studenten.
De ontwikkeling van de instroom in de bbl
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Rob Schipperheyn, MSc.
Rob Schipperheyn, MSc.Onderzoeker
06-10015879
Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967

Gerelateerde publicaties

2017-06-30T08:54:47+00:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

2017-09-08T13:29:37+00:00

Havo: scharnier in het Nederlandse onderwijsstelsel?

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het havo zich als scharnier in het voortgezet onderwijs ontwikkelt. Daar is veel voor te zeggen. Zo heeft het havo in het aanbod van algemeen vormend voortgezet onderwijs in doorstroomtermen zowel een verbinding met de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo als met het vwo. Uit het vmbo mogen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg opstromen naar het havo en leerlingen voor wie het vwo te zwaar blijkt kunnen terugvallen op het havo. Door dat grensverkeer tussen vmbo, havo en vwo doen betrekkelijk veel leerlingen voor kortere of langere tijd het havo aan.

2017-04-04T20:18:45+00:00

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

By | 12 januari 2018|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

By | 11 december 2017|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop. Hij blijft als Strategisch adviseur onderzoek aan ecbo verbonden.

311, 2017

Vacature: Senior Onderzoeker v/m

By | 3 november 2017|Categories: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Senior Onderzoeker v/m

Vacature bij ecbo

Wij zijn op zoek naar een Senior Onderzoeker die geïnspireerd is door het thema ‘leren’. Is deze vacature je op het lijf geschreven? Dan komen wij graag met jou in contact.

Gerelateerd events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone