De bbl als leerweg voor volwassenen

Home / Portfolio / De bbl als leerweg voor volwassenen

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

De bbl als leerweg voor volwassenen

Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder.

Auteur(s): Ton Eimers, Erik Keppels en Annet Jager (KBA)
Publicatiedatum: juni 2010

Een kwantitatieve analyse van deelnemers van 23 jaar en ouder in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo

Jaarlijks kiezen tienduizenden volwassenen voor een opleiding in het mbo en dan met name in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De afgelopen jaren is het aantal bbl-deelnemers van 23 jaar of ouder met meer dan een derde gestegen. Waarom kiezen zoveel volwassenen voor een mbo-opleiding? In het kader van de onderzoeksprogrammalijn ‘Loopbanen en leerlijnen’ heeft het ecbo een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van de bbl-leerroute door volwassenen. Het doel van het onderzoek is enerzijds het zo volledig mogelijk in kaart brengen van de deelname van volwassenen aan de bbl en anderzijds het zoeken naar verklaringen voor (de groeiende) deelname van volwassenen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) uit Nijmegen.
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de onderzoeks uitkomsten.

De volgende vijf onderzoeksvragen worden beantwoord:

  • Hoeveel volwassenen nemen er in Nederland deel aan de bbl-route in het kader van reguliere mbo-opleidingen? Wat zijn de ontwikkelingen in de deelname in de afgelopen jaren?
  • Hoe kunnen volwassen deelnemers aan de bbl-route worden gekarakteriseerd naar kenmerken van de opleiding en naar persoons- en achtergrondkenmerken?
  • Via welke mechanismen wordt deelname van volwassenen aan de bbl-route gerealiseerd? In hoeverre spelen (ook) structurele kenmerken in de context daarbij een rol?
  • Welke rol spelen de bbl-trajecten voor volwassenen in het perspectief van een leven lang leren?
  • Wat is de rol van mbo-instellingen in de deelname van volwassenen aan de bbl? Hoe kunnen mbo-instellingen (beter) inspelen op de volwassen bbl-deelname?

Om een duidelijk scheiding te kunnen waarnemen tussen volwassen deelnemers, wiens bbl-deelname in het kader van leven lang leren geplaatst kan worden en jongere deelnemers, bij wie het eerder om initieel onderwijs gaat, wordt in het onderzoek de leeftijdsgrens van 23 jaar gehanteerd. Onder volwassen deelnemers verstaan we in het onderzoek deelnemers van 23 jaar of ouder.

De uitgebreide achtergrondrapportage kunt u hier downloaden.

De bbl als leerweg voor volwassenen
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Gerelateerde publicaties

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

,

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Passend in een internationale trend?

Jaarlijks stappen rond de 90.000 leerlingen direct over van het vmbo naar het mbo. De leerweg die zij in het vmbo volgen bepaalt in hoge mate op welk niveau ze in het mbo instromen. De afgelopen jaren zien we een daling van de instroom aan de basisberoepsgerichte leerweg, wat tevens leidt tot een daling in de instroom op niveau 2 van het mbo.

Gerelateerd nieuws

704, 2017

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

7 april 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

2909, 2016

Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

29 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

Presentatie doorstroom mbo-hbo

Minister Bussemaker nodigde maandag 29 augustus bestuurders van mbo’s en hogescholen uit om het te hebben over doorstroom van mbo naar hbo. In het kader van de gelijke kansen-alliantie wil de minister ervoor zorgen dat de overgang tussen mbo en hbo soepeler gaat verlopen. Om de bijeenkomst af te trappen verzorgde José Mulder (ecbo) een presentatie over de doorstroom van mbo naar hbo waarin de nadruk lag cijfers en feiten.

409, 2016

MBO van de toekomst

4 september 2016|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor MBO van de toekomst

Schuurt langs de grenzen van de wet?

Het mbo zit niet stil als het gaat om mbo2025. Zo zijn er 11 scholen die een consortium vormen en zo als partner deelnemen in de Nationale Denktank 2016 die als thema ‘het beroepsonderwijs van de toekomst’ heeft.

Gerelateerde events

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni @ 13:30 - 17:00

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone