Beroepsoriëntatie met vmbo Carrousel

Home / Portfolio / Beroepsoriëntatie met vmbo Carrousel

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Beroepsoriëntatie met vmbo Carrousel

Een nieuwe vorm van beroepsoriëntatie, niet te verwarren met stages.

Auteur(s):
 Jan Neuvel en Wil van Esch
Publicatiedatum: mei 2011

Vmbo Carrousel is een nieuwe vorm van beroepsoriëntatie, niet te verwarren met stages. Ecbo nam een kijkje in de praktijk. Wat leren vmbo’ers van bezoeken aan het werkveld in de sector Zorg & Welzijn?

Hoe krijgen leerlingen een beter beeld van verschillende beroepen? Zodat ze beter en meer bewust een keuze voor een vervolgopleiding en een beroep kunnen maken? Met vmbo Carrousel, ontwikkeld door Kenniscentrum Calibris, proeven vmbo-leerlingen van het werkveld. In verschillende leerbedrijven in allerlei branches en sectoren.

Doelen

Vmbo Carroussel is bedoeld voor alle leerlingen van alle leerwegen uit klas 3 en 4 vmbo. Scholen, bedrijven en kenniscentra werken samen om de beroepsoriëntatie beter en efficiënter te laten verlopen om zo teleurstellingen in de schoolkeuze en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het programma is in 2005 ontwikkeld voor de sector Zorg & Welzijn in Groningen en Drenthe. Het breidt zich nu steeds verder uit over het hele land en over meerdere sectoren.

Evaluatie vmbo Carrousel in de sector Zorg & Welzijn

Jan Neuvel en Wil van Esch van ecbo evalueerden vmbo Carrousel al eens in 2008 en deden dat op verzoek van Calibris opnieuw. Hoofdvragen: krijgen de leerlingen die deelnemen echt een betere kennis van het werkveld Zorg & Welzijn? En draagt deelname aan de carrousel bij aan een versterkte interesse voor de sector? De onderzoeksresultaten zijn na te lezen in het rapport Een kijkje in de praktijk met vmbo Carrousel.

Samenvatting

De belangrijkste conclusies van het onderzoek: de bezoeken aan het werkveld dragen duidelijk bij aan de toename van kennis van beroepen in de Zorg & Welzijn. Het effect op de beroepsinteresse is echter minder duidelijk: de keuze voor werk in de sector Z&W neemt niet echt toe, maar leerlingen krijgen wel meer oog voor andere beroepen binnen die sector. Met name op dat vlak liggen kansen voor de uitvoering van vmbo Carrousel op scholen: voorbereiding en nabespreking kunnen beter. Ook kunnen de bedrijfsbezoeken beter worden afgestemd op de wensen van leerlingen.

Beroepsoriëntatie met vmbo Carrousel
Download publicatie

Gerelateerde publicaties

De achtergrond van verschillen tussen studenten op mbo-niveau 3 en 4

Vier casestudies in de opleiding Maatschappelijke Zorg

Het uitgangspunt van dit onderzoek was een vraag uit de praktijk. Wat zijn de specifieke kenmerken voor niveau 3 mbo-studenten met betrekking tot curriculum ontwerp? Kunnen we rekening houden met specifieke kenmerken die niveau 3 studenten hebben ten opzichte van de andere niveaus bij het ontwerpen, indelen en organiseren van het curriculum? Deze vraag is gesteld door een mbo-professional aan het online loket: de Kennisrotonde. Bestaande literatuur bleek ontoereikend. In dit onderzoek werden daarom casestudies uitgevoerd om achtergrondinformatie te verzamelen over de specifieke kenmerken van niveau 3 mbo-studenten.

Evaluatie pilots educatieve minor beroepsonderwijs

Stuurgroep-, ontwikkelaars- en deelnemersperspectief

Eind 2011 is er bij twee mbo-instellingen een start gemaakt met de projecten ‘Meesterschap in Techniek’ respectievelijk ‘Technische Teams van de Toekomst’, met subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In beide projecten vindt, naast activiteiten gericht op het stimuleren van het technisch beroepsonderwijs, de ontwikkeling van een educatieve minor beroepsonderwijs plaats. De looptijd van beide projecten is van 2011-2014.

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Gerelateerd nieuws

1112, 2017

Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

11 december 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Veranderende rol Rob Martens binnen ecbo

Focus op verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop

Per 1 januari zal Rob Martens, die momenteel wetenschappelijk directeur van ecbo is, een rol opnemen als wetenschappelijk directeur van het NIVOZ. Zijn rol bij ecbo zal zich hierdoor meer gaan richten op het verbinden van wetenschap aan ecbo/cinop.

106, 2017

Conferentie aansluiting mbo-hbo

1 juni 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Conferentie aansluiting mbo-hbo

Verbetering aansluiting mbo-hbo: wat werkt? Resultaten van lopend onderzoek

Doorstroom mbo-hbo staat breed is de belangstelling. Mbo’ers vallen steeds vaker uit op het hbo en switchen bovendien ook steeds meer. Onduidelijk is waarom dit gebeurt. Ook is onduidelijk wat het effect is van de uiteenlopende initiatieven die mbo- en hbo-instellingen ontplooien om voortijdige uitval tegen te gaan. Vandaar dat er een driejarig onderzoek is opgezet naar de vraag hoe de aansluiting mbo-hbo verbeterd kan worden. Het onderzoek loopt nu bijna 2 jaar en op 1 juni 2017 presenteerden de onderzoekers de resultaten tot dan toe.

Gerelateerde events

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone