Benutten van informeel leren

Home / Portfolio / Benutten van informeel leren

Project Description

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Benutten van informeel leren

Aanvullende analyses bij onderzoek Leven lang leren: perspectief vanuit het beroep 

Auteur(s): Karel Kans, Ingrid Christoffels, Joris Brekelmans, Rob Schipperheyn, m.m.v. Joris Cuppen
Publicatiedatum: juni 2017

De commissie Sap (Commissie Vraagfinanciering mbo), constateert dat het potentieel van het informeel leren nog onvoldoende wordt benut. Uit analyses van ecbo blijkt dat de manier waarop wordt geleerd in verschillende beroepsgroepen sterk van elkaar verschilt. De wijze waarop de verschillende vormen van leren beter benut kunnen worden, kan tussen beroepsgroepen verschillen.

Daarnaast geven de resultaten inzicht in hoe informeel leren gestimuleerd kan worden. Daarvoor hebben we gekeken naar de activiteiten en competenties die in de uitoefening van het werk nodig zijn, en die een bijdrage leveren aan informeel leren.

Resultaten zijn te vinden in de notitie Benutten van informeel leren. De analyses zijn een verdieping op een eerdere studie Leven lang leren: perspectief vanuit het beroep.

Verschillende beroepen, verschillende manieren van leren

“Verkoopmedewerkers doen weinig aan formele en non-formele scholing, maar leren wel veel informeel. Bij financieel-administratief medewerkers is het andersom”

Dit blijkt als twee beroepsgroepen tegenover elkaar worden gezet: verkoopmedewerkers en financieel-administratief medewerkers. In beide beroepsgroepen zijn veel mbo-opgeleiden werkzaam. Tevens hebben beide te maken met ontslagen door reorganisaties en faillissementen als gevolg van structurele veranderingen in hun sectoren. Het stimuleren van leren en het erkennen daarvan kan bijdragen aan de versterking van de arbeidsmarktpositie van werkenden in deze beroepsgroepen. Daarbij kan rekening gehouden worden met de manier waarop in die beroepen overwegend wordt geleerd. Verkoopmedewerkers leren meer informeel (op de werkvloer) dan formeel (via erkende opleidingen) en non-formeel (via cursussen en trainingen). Bij financieel-administratief medewerkers is het precies andersom: zij leren relatief weinig informeel, maar hebben wel een hoge deelname aan opleidingen en cursussen.

Creëren van een leerrijke werkomgeving

Voor beide beroepsgroepen zou een opleidingsplan rekening moeten houden met het creëren van een leerrijke werkomgeving. Daarbij zou de focus bij de verkoopmedewerkers meer kunnen liggen op de erkenning van wat zij al leren op de werkvloer. Bij financieel-administratief medewerkers zou de aandacht uit kunnen naar het ontwikkelen van generieke vaardigheden die ook buiten hun huidige werkveld goed toepasbaar zijn.

Wat draagt bij aan de mate van informeel leren?

“Informeel leren doe je vooral door lezen, probleem oplossen en transfer skills toepassen”

De mate van informeel leren wordt voor een deel bepaald door achtergrondkenmerken van de werkende, zoals opleidingsniveau en kenmerken van de arbeidsovereenkomst. Welk beroep iemand uitoefent, maakt ook uit. Een belangrijke verklaring voor de mate van informeel leren zijn ook de competenties die in die beroepen bij de uitvoering van het werk worden gebruikt. Gebruik van onderstaande competenties draagt bij aan de mate van informeel leren (in volgorde van belang):

  • lezen op het werk,
  • gebruik vaardigheid in probleemoplossen op het werk,
  • gebruik transfer op het werk.

Wilt u weten wat er over de beroepsgroepen in uw sector te zeggen is? Neem dan contact met ons op.

Benutten van informeel leren
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777
Dr. Ingrid Christoffels
Dr. Ingrid ChristoffelsOnderzoeker
06-10250630
Drs. Joris Brekelmans
Drs. Joris BrekelmansOnderzoeker
06-23581017
Rob Schipperheyn, MSc.
Rob Schipperheyn, MSc.Onderzoeker
06-10015879
Joris Cuppen Msc
Joris Cuppen MscOnderzoeker
06-13218997

Gerelateerde publicaties

Quickscan 5 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 5

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

Stagematching in het mbo

Verschillende perspectieven

De beroepspraktijkvorming (bpv) is een cruciaal, wettelijk onderdeel van de beroepsopleidingen in het mbo. De student verwerft tijdens de bpv competenties in een echte werkomgeving en bekwaamt zich in het beroep van de (beginnend) beroepsbeoefenaar, zodat de student goed is voorbereid op de arbeidsmarkt. Belangrijke voorwaarde is dat de bpv-plaats en de leerbehoeften en –mogelijkheden van de student op elkaar aansluiten.

Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk

In Nederland is de inrichting van het beroepsonderwijs onderwerp van discussie nu banen met routinematige taken, waar de nadruk ligt op feitelijke en procedurele kennis, plaats maken voor banen die meer anticipatie, creativiteit en sociale interactie vragen en nadruk ligt op conceptuele kennis. Vraagt dit heroverweging van de beroepsgerichtheid van opleidingen? En hoe te reageren op de vraag naar opgeleiden met een hoger kwalificatieniveau? Hoe blijft beroepsonderwijs aan jongeren een aantrekkelijk toekomstperspectief bieden?

Gerelateerd nieuws

1809, 2017

Kennisatelier – Ontwerp het beroepsonderwijs van morgen

18 september 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Kennisatelier – Ontwerp het beroepsonderwijs van morgen

Meld je nu aan

Platform Opleider2025 verbindt opleiders en praktijkbegeleiders in het mbo die samen dit mooie onderwijs vormgeven. Ecbo organiseert in samenwerking met Platform Opleider2025 dit Kennisatelier. Het biedt opleiders en praktijkbegeleiders tools en handvatten om ze te ondersteunen bij het ontwerpen van beroepsgericht onderwijs.

1506, 2017

Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en professionaliseren voor responsiviteit

15 juni 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en professionaliseren voor responsiviteit

Onderzoeksvoorstel binnen thema dynamische arbeidsmarkt is gehonoreerd

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van een responsief protocol opgepakt door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. De aansluiting tussen mbo-opleidingen en werkveld staat onder druk door snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Docenten(-teams) moeten responsief zijn ten opzichte van die ontwikkelingen: actueel beroepsonderwijs vraagt samenwerking met het werkveld om de opleidingen adaptief in te richten.

1304, 2017

Responsief onderwijs in het mbo

13 april 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Responsief onderwijs in het mbo

Anneke Westerhuis (ecbo) en Jeroen Onstenk (Hogeschool Inholland) in ScienceGuide

In dit artikel van ScienceGuide bespreken Anneke Westerhuis en Jeroen Onstenk het vraagstuk van responsief onderwijs. Mbo-instellingen moeten inspelen op een veranderende arbeidsmarkt en op ontwikkelingen in de leerlingenstromen.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

 
 
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone