Netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs

Het netwerk van lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken van het middelbaar beroepsonderwijs, en op de positie van het middelbaar beroepsonderwijs in zowel de onderwijsketen als  in de relatie met het bedrijfsleven.

Het netwerk beoogt bij te dragen aan een beter middelbaar beroepsonderwijs. Dit doet zij door over vraagstukken te publiceren en hierover het debat te organiseren.

Nieuws

Het mbo staat in het middelpunt van de belangstelling. Ondanks zijn omvang (bijna 500.000 studenten volgen middelbaar beroepsonderwijs op uiteenlopende niveaus) wordt deze onderwijssector lang niet altijd goed gekend. Het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs schrijft daarom een serie bijdragen aan ScienceGuide:

1. Een lerende instelling. Ellen Klatter (Hogeschool Rotterdam) en Marc van der Meer (Tilburg University).

2. Op zoek naar een constructief conflict. Marcel van der Klink (Zuyd Hogeschool) en Loek Nieuwenhuis (HAN).

3. Het mbo is altijd al responsief geweest. Jeroen Onstenk (Inholland) en Anneke Westerhuis (ecbo).

4. Naar betekenisvol leren. Peter den Boer en Frans Meijers.

5. Kansen voor onderzoek in het mbo. Henk Ritzen, Niek van den Berg en Peter den Boer.

6. Het innoveren van het leren. Marc Coenders (NHL Hogeschool) en Frank de Jong (Aeres Hogeschool).

7. Hybride routes om mbo-docent te worden. Niek van den Berg (Aeres Hogeschool Wageningen) en Elly de Bruijn (Hogeschool Utrecht, Open Universiteit).

8. Aan wie legt het mbo verantwoording af? Marc van der Meer (Tilburg University) en Loek Nieuwenhuis (HAN).

Het netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs heeft de volgende leden:

Naam Functie Organisatie
Dr. Niek van den Berg Lector Boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers AERES Hogeschool
Dr. Peter den Boer Lector Keuzeprocessen ROC West Brabant
Prof. dr. Elly de Bruijn Bijzonder hoogleraar pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening

Lector Beroepsonderwijs en directeur kenniscentrum leren en innoveren

Open Universiteit

Hogeschool Utrecht

Dr. Marc Coenders Lector Wendbaar vakmanschap NHL Hogeschool
Dr. Ineke Delies Lector Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie Stenden Hogeschool/Alfa college
Dr. Louise Elffers Lector beroepsonderwijs Hogeschool van Amsterdam
Dr. Frank de Jong Lector Responsief Onderwijs/Kenniscreatie en Ecologisch Intelligent Denken AERES Hogeschool
Dr. Ellen Klatter Lector Studiesucces

Lector versterking beroepsonderwijs

Hogeschool Rotterdam
Dr. Marcel van der Klink Lector Professionalisering van het onderwijs Zuyd Hogeschool
Prof. dr. Marinka Kuijpers Hoogleraar Leeromgeving en loopbanen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs Open Universiteit
Dr. Yvonne Leeman Lector Pedagogische kwaliteit van het onderwijs Hogeschool Windesheim
Prof. dr. Rob Martens Hoogleraar Docent professionalisering

Wetenschappelijk directeur ecbo

Open Universiteit

Expertisecentrum beroepsonderwijs

Prof. dr. Marc van der Meer Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Universiteit van Tilburg
Prof. dr. Loek Nieuwenhuis Lector Beroepspedagogiek

Hoogleraar leven lang leren op de werkplek

Hogeschool van Arnhem/Nijmegen kenniscentrum kwaliteit van leren

Open Universiteit

Dr. Jeroen Onstenk Lector Geïntegreerd pedagogisch handelen Inholland Hogeschool
Dr. Henk Ritzen Lector Onderwijsarrangementen  in maatschappelijke context Saxion
Prof. dr. Renée van Schoonhoven Hoogleraar Onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs Vrije Universiteit
Dr. Frans de Vijlder Lector Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Hogeschool van Arnhem/Nijmegen kenniscentrum de publieke zaak

Contact

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587

Stel uw vraag