Koekoek of coöperatie?

Home / Koekoek of coöperatie?

Koekoek of coöperatie?

Intermezzo op conferentie 15 oktober – Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?

Door Ronald Korpershoek, projectmanager Governance & Participatie bij Rabobank Nederland.

Stageplekken en een goede begeleiding zijn van groot belang voor de jongeren in Entree en mbo 2 opleidingen. Om meer maatwerk en afstemming op het bedrijfsleven te krijgen, is lokale of regionale samenwerking een must. Dan rijst de vraag: welke partijen zijn ‘in de markt’ om te betrekken in deze samenwerking. Daar is geen blauwdruk voor. Dat kan per regio sterk verschillen. Dat is tenminste de ervaring die de Rabobank heeft in het vorm geven van haar betrokkenheid in de samenleving als lokaal georiënteerde coöperatie. Als bank is zij al jaren op verschillende manieren betrokken in lokale projecten. Van het helpen van starters, het stimuleren van duurzaamheid tot het mede-organiseren van stagemarkten, zoals Helmond Stagestad.

Op grond van deze jarenlange ervaring en met een frisse blik van buiten de onderwijssector, zijn er zonder meer een aantal succesfactoren te benoemen. Moeten we duidelijk één probleemeigenaar zoeken? Vraagt het een gedegen structuur, bijvoorbeeld een coöperatie? Of is succes eerder te herleiden tot minder strak omkaderde thema’s als vertrouwen en leiderschap?
Ronald Korpershoek is projectmanager Governance & Participatie bij Rabobank Nederland. Hij adviseert lokale Rabobanken over de wijze waarop het meest effectief geparticipeerd kan worden in lokale projecten. Tevens is hij coördinator jeugdwerkeloosheid in het verlengde van het Werk Akkoord. 

Contact

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

704, 2017

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

7 april 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

1001, 2017

Barst het onderwijsbestel?

10 januari 2017|Categorieën: Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Barst het onderwijsbestel?

Rob Martens in OnderwijsInnovatie en De Correspondent

Tweede Kamerlid Paul van Meenen liet zich onlangs kritisch uit over ons onderwijsbestel: "Het bestel is de houdbaarheid voorbij, geredeneerd vanuit de kansen van kinderen." In het artikel 'Barst het onderwijsbestel?' in het decembernummer van OnderwijsInnovatie vraagt Rob Martens zich af of ...

2112, 2016

Kennisateliers mbo

21 december 2016|Categorieën: Docent in het beroepsonderwijs, Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Kennisateliers mbo

Kennisateliers mbo Het mbo heeft te maken met een gedifferentieerde deelnemers populatie in een dynamische context. Snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, op demografisch vlak en in het beleid vragen van beroepsopleidingen [...]

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Het PDG-traject herzien

,

Een analyse van de uitwerking van de beleidsmaatregel 'pedagogisch-didactisch getuigschrift'

Veel onderwijsgevenden in het mbo komen uit de beroepspraktijk. Hun praktijkkennis en –vaardigheden zijn belangrijk voor het verzorgen van goed beroepsonderwijs. De kwaliteit van deze zij-instromers staat hoog op de beleidsagenda van OCW.

Zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo

,

De sector mbo aan zet?

De zorg voor onderwijskwaliteit is tegenwoordig een prominent onderwerp binnen mbo-instellingen. De mbo-sector zet diverse instrumenten in om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Hoe effectief zijn die eigenlijk? Ecbo heeft hier onderzoek naar gedaan.

Stel uw vraag