Canon beroepsonderwijs

Bij de Canon beroepsonderwijs kunnen professionals in het beroepsonderwijs een verzameling thematisch artikelen vinden. Experts uit onderzoek, beleid en het werkveld dragen bij aan deze verzameling door goed onderbouwde, actuele en praktijkgerichte artikelen te schrijven. De thema’s zijn gegrepen uit de dagelijkse praktijk van het beroepsonderwijs. Bij elk artikel beschrijft de auteur op toegankelijke wijze wat er uit onderzoek bekend is over een specifiek thema. Zo maakt de Canon beroepsonderwijs een verbinding tussen onderzoek en praktijk. Op de website worden de artikelen in een tiental categorieën geordend voor een handig overzicht. Elk artikel sluit af met verwijzingen naar literatuur en betrokken deskundigen.

www.canonberoepsonderwijs.nl

Bvekennis

Bvekennis.nl is een digitale database voor gebruikers die de bronnen zelf willen raadplegen. Op de website vindt de gebruiker publiek toegankelijke kennis over het beroepsonderwijs. Bvekennis documenteert onderzoeksrapporten, statistieken en relevante beleidsnota’s op terrein van het beroepsonderwijs. Alle publicaties in bvekennis zijn thematisch gerangschikt, full text doorzoekbaar en eenvoudig opvraagbaar.

Naast deze publicaties bevat de database informatie over organisaties die onderzoek doen of data publiceren rondom het beroepsonderwijs, monitors met informatie over en links naar datapublicaties en onderzoeken die gedurende langere tijd periodiek worden herhaald over thema’s gerelateerd aan de bve-sector, en bronwebsites waarop data en onderzoeksinformatie worden gepubliceerd over thema’s gerelateerd aan de bve-sector. Bvekennis.nl – hét kennisknooppunt voor de bve-sector – is een initiatief van ecbo en het ministerie van OCW.

www.bvekennis.nl