Joris Cuppen

Joris Cuppen Msc
Joris Cuppen MscOnderzoeker
06-13218997
Joris Cuppen is afgestudeerd socioloog en sociaal geograaf. Hij heeft zijn afstudeeronderzoek voor Sociologie geschreven bij het ITS, waar hij kwantitatief onderzoek heeft gedaan naar de invloed van het schooladvies op de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Tijdens zijn studie Sociale Geografie heeft hij zich verder verdiept in kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals diepte-interviews en focus groep-discussies. Sinds augustus 2015 werkt Joris bij ecbo, na voorheen als analist bij een big data-start up te hebben gewerkt. Bij ecbo zal Joris zich dan ook voornamelijk bezig houden met kwantitatief onderzoek, zoals onderzoek naar leerlingenstromen binnen het beroepsonderwijs.

Expertisegebieden

  • Transitie van primair naar voortgezet onderwijs
  • Geavanceerde data-analysetechnieken (SPSS, R, Python)
  • Onderwijs datasets, zoals COOL5-18, DUO brondata, PISA

Publicaties

Bredere opleidingen voor een smallere doelgroep?

Ontwikkelingen in de samenstelling van instroom en breder opleiden op mbo niveau 2

In dit onderzoek staan twee ontwikkelingen in opleidingen op niveau 2 centraal: veranderingen in de samenstelling van de instroom en verbreding van opleidingen. Binnen het mbo-veld zijn er geluiden dat de samenstelling van de groep instromers op niveau 2 verandert. In opleidingen op niveau 2 zouden zich de overwegend meer kansarme jongeren concentreren, kansrijkere jongeren zouden vaker voor opleidingen op een hoger niveau kiezen. Daarnaast zouden er relatief steeds meer studenten een zogenaamde brede opleiding doen.

Leven lang leren: perspectief vanuit beroep

Leren voor een sterkere arbeidsmarktpositie

In het stimuleren van leven lang leren moet er meer aandacht zijn voor de opbrengsten van het informeel leren. Het stimuleren van het informeel leren kan door leerrijke werkomgevingen te creëren voor werkenden en door tegelijkertijd te werken aan mogelijkheden voor erkenning van wat er op de werkvloer geleerd wordt.

Verzameling notities over de daling van de bbl en praktijkleren

Interne rapportage in opdracht van het ministerie van OCW – directie MBO

Mbo-studenten die uitvallen op het hbo: wie zijn ze en waar vallen zij uit?

Analyse van studentenstromen over periode 2005

Er wordt veel gediscussieerd over het hoe en waarom van de hoge uitvalpercentages onder mbo-studenten op het hbo. Hoewel men het er over eens is dat de uitval van mbo’ers op het hbo (te) hoog is, is er nog veel onbekend over wie nu precies de mbo 4-studenten zijn die het hbo instromen, wie van hen uitvallen en bij welke hogescholen en studies dat gebeurt.

Nieuws