Joris Brekelmans

Drs. Joris Brekelmans
Drs. Joris BrekelmansOnderzoeker
06-23581017

Joris Brekelmans is een ervaren onderzoeker op het gebied van het (beroeps)onderwijs. Sinds juli 2014 werkt hij bij ecbo, na voorheen bij onder meer een marktonderzoeks- en een beleidsonderzoeksbureau te hebben gewerkt. Bij ecbo concentreert Joris zich op leerlingenstromen binnen het beroepsonderwijs en sociale veiligheid in de mbo-sectoren. Eerder deed hij onder meer onderzoek naar examenresultaten, taal en rekenen, zorg op scholen en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Joris is van huis uit een kwantitatief onderzoeker: hij heeft ervaring met allerlei dataverzamelingsmethoden, gegevensbronnen en analysetechnieken. Ook kwalitatieve methoden zoals diepte-interviews, groepsgesprekken en dossieronderzoek horen tot zijn vaardigheden.

Expertisegebieden

  • Leerlingenstromen

  • Taal en rekenen
  • Sociale veiligheid op scholen

Publicaties

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014/2015

Deel 1: Studenten

De Monitor Sociale Veiligheid is een representatief landelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de sector middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bij studenten en medewerkers.

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014/2015

Deel 2: Personeel

De Monitor Sociale Veiligheid is een representatief landelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de sector middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bij studenten en medewerkers.

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014/2015

Deel 3: Beleid

De Monitor Sociale Veiligheid is een representatief landelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de sector middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bij studenten en medewerkers.

Studiesucces in de G4 opnieuw beoordeeld

Replicatieonderzoek naar het effect van populatieverschillen op de studieresultaten in roc’s

De replicatie betreft de vergelijking van het studiesucces in de roc’s binnen de G4 met het succes in de roc’s buiten de G4 en het zoeken naar een verklaring voor de achterblijvende resultaten in de roc’s binnen de G4 in termen van populatieverschillen.

Quickscan 2 – Evaluatie Sectorplannen

Tweede evaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen naar Tweede Kamer

Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen voor maximaal de helft een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijke plannen maken om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

Quickscan Evaluatie Sectorplannen

Evaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen voorgelegd aan Tweede Kamer

Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen voor maximaal de helft een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijke plannen maken om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.